نویسنده = سید مسعود میر طاهری
بررسی اثر ضخامت و نوع فولاد بر رفتار دیواربرشی فولادی تحت اثر بار انفجار

دوره 7، شماره ویژه 3، آبان 1399، صفحه 218-238

10.22065/jsce.2019.144313.1637

حسین خورشیدی میانایی؛ سید مسعود میر طاهری؛ حمیدرضا رضایی بارونقی


مطالعه ضریب رفتار و تغییر مکان های نسبی ماندگار ساختمان بتنی مسلح شده با آلیاژ حافظه دار سوپر الاستیک

دوره 6، شماره 3، آذر 1398، صفحه 121-136

10.22065/jsce.2018.109187.1398

سید مسعود میر طاهری؛ محمدرضا رجبی؛ حمید میرزایی فرد؛ میثم ناظریان


مطالعه موردی و ارزیابی دو سازه مهاربندی فولادی در زلزله بم‌ و روش‌های مقاوم‌سازی

دوره 5، شماره ویژه 3، آذر 1397، صفحه 120-138

10.22065/jsce.2017.88069.1220

سید مسعود میر طاهری؛ ندا فرهودی؛ میثم ناظریان