نویسنده = علی اصغر وطنی اسکوئی
بررسی رفتاردینامیکی لوله های مدفون خم دار افقی به روش عددی و آزمایشگاهی تحت اثر گسل امتدادلغز

دوره 7، شماره ویژه 3، آبان 1399، صفحه 167-184

10.22065/jsce.2019.148084.1657

مسعود نکویی؛ سهند سریع الاطلاق فرد؛ اصغر وطنی اسکوئی؛ آرمین عظیمی نژاد


بررسی امکان استفاده از لوماشل به عنوان جایگزین مصالح سنگی در ساخت بتن غلتکی

دوره 5، شماره ویژه 4، اسفند 1397، صفحه 176-192

10.22065/jsce.2017.87935.1222

محمود میری؛ علی اصغر وطنی اسکوئی؛ ایمان عبیری


بررسی مکانیسم شکست در اتصالات دو طرف فولادی متصل به کامپوزیت به‌وسیله پیچ و چسب

دوره 4، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 126-137

10.22065/jsce.2017.44437

امیرحسین ذاکری؛ اصغر وطنی اسکوئی؛ سعید معدنی