نویسنده = محمد کاظم شربتدار
بررسی اتصال خمشی ترکیبی نوین تحت بارگذاری چرخه ای و اثر آن در قاب مرکب یک طبقه

دوره 4، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 85-105

10.22065/jsce.2017.71066.1025

آزاده حقیقت؛ نعمت الله حیدریان؛ محمد کاظم شربتدار


تشخیص الگوی آسیب دیوارهای برشی بتن‌آرمه با استفاده از تبدیل‌های ریاضیاتی

دوره 3، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 79-96

10.22065/jsce.2016.41239

حسین نادرپور؛ محمد کاظم شربتدار؛ فاطمه خادمیان