نویسنده = جواد واثقی امیری
نقش میراگر لزج بر بهبود رفتار و کاهش ضربه ساختمانها تحت ورودی لرزه ای تصادفی

دوره 8، شماره 7، مهر 1400، صفحه 56-74

10.22065/jsce.2020.185660.1861

حامد احمدی طالشیان؛ علیرضا میرزا گل تبار روشن؛ جواد واثقی امیری


مقایسه مدل ساده شده چند المان محوری با مدل فایبر در مدلسازی غیرخطی دیوار برشی بتنی

دوره 7، شماره ویژه 1، اردیبهشت 1399، صفحه 126-140

10.22065/jsce.2018.135310.1580

پریسا اسماعیل تبار نشلی؛ جواد واثقی امیری؛ حر خسروی


ارزیابی عددی رفتار شکست تیرهای شکافدار بتنی مقاوم شده با ورق CFRP

دوره 7، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 56-71

10.22065/jsce.2018.102020.1357

منیره سنگی؛ جواد واثقی امیری؛ غلامرضا عبداله زاده؛ مهدی دهستانی


تاثیر مدت زمان حرکت قوی زمین بر ضربه بین دو سازه قاب خمشی فولادی

دوره 6، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 39-56

10.22065/jsce.2018.88947.1229

جواد واثقی امیری؛ سید ابوالفضل ناصری


تاثیر اثر حذف ستون در خرابی پیش‌رونده بر عملکرد لرزه‌ای سازه‌های فولادی دوگانه

دوره 5، شماره 3، آبان 1397، صفحه 5-27

10.22065/jsce.2017.73072.1055

سیروس غلامپور دهکی؛ جواد واثقی امیری؛ علی ناصری؛ سینا رضایی


ارزیابی رفتار دینامیکی انواع پل های کابلی ایستا در برابر نیروی زلزله

دوره 3، شماره 3، آذر 1395، صفحه 58-72

10.22065/jsce.2016.40433

علیرضا میرزا گل تبار روشن؛ جواد واثقی امیری؛ اویس دلاوریان عباس آبادی