نویسنده = حسین نادرپور
طراحی بهینه چیدمان دیوار برشی در ارتفاع سازه سه‌بعدی بتن‌آرمه با رویکرد کاهش انتشار CO2

دوره 10، شماره 9، آذر 1402

10.22065/jsce.2023.370951.2978

حمیدرضا شاه‌مرادی قمی؛ حسین نادرپور؛ سید روح الله حسینی واعظ


تخمین مقاومت برشی تیرهای بتنی مسلح به آرماتور FRP با استفاده از مدل GMDH-GA

دوره 8، شماره 6، شهریور 1400، صفحه 24-42

10.22065/jsce.2021.284971.2445

مسعود احمدی؛ حسین نادرپور؛ پویان فخاریان؛ دانیال رضازاده عیدگاهی


تشخیص الگوی آسیب دیوارهای برشی بتن‌آرمه با استفاده از تبدیل‌های ریاضیاتی

دوره 3، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 79-96

10.22065/jsce.2016.41239

حسین نادرپور؛ محمد کاظم شربتدار؛ فاطمه خادمیان


شناسایی موقعیت و شدت ترک‌های چندگانه در تیر طره‌ی بتن‌آرمه با استفاده از تحلیل مودال و آنالیز موجک

دوره 3، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 72-83

طاهره عارف زاده؛ سید روح الله حسینی واعظ؛ حسین نادرپور؛ امیر عزالدین