نویسنده = علیرضا میرزا گل تبار روشن
تخمین نمودار بار افزاینده دینامیکی بر اساس روش N2 مبتنی بر شاخص آسیب پارک- آنگ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 بهمن 1402

10.22065/jsce.2024.414678.3213

رسول نوده فراهانی؛ غلامرضا عبدالله زاده؛ علیرضا میرزا گل تبار روشن


بهینه‌سازی خصوصیات ضربه‌ای بتن‌های ژئوپلیمری الیافی مبتنی بر پسماندهای کشاورزی با استفاده از روش تاگوچی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 بهمن 1402

10.22065/jsce.2024.386806.3048

امیرحسین صحرایی مقدم؛ علیرضا میرزا گل تبار روشن؛ فریدون امیدی‌نسب


نقش میراگر لزج بر بهبود رفتار و کاهش ضربه ساختمانها تحت ورودی لرزه ای تصادفی

دوره 8، شماره 7، مهر 1400، صفحه 56-74

10.22065/jsce.2020.185660.1861

حامد احمدی طالشیان؛ علیرضا میرزا گل تبار روشن؛ جواد واثقی امیری


ارائه الگوریتم کنترل فعال فازی بهینه شده با روش مسابقه طناب کشی برای کنترل پاسخ های پل بزرگراه

دوره 7، شماره ویژه 4، اسفند 1399، صفحه 5-22

10.22065/jsce.2019.150715.1673

مصطفی قلیچی؛ علیرضا میرزا گل تبار روشن؛ حمید رضا توکلی؛ عباس کرم الدین


ارزیابی احتمالاتی آسیب پذیری لرزه ای پل های چند دهانه در شمال ایران

دوره 5، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 36-54

10.22065/jsce.2017.68948.1009

علیرضا میرزا گل تبار روشن؛ علی ناصری؛ یاسر محمودی پاتی


ارزیابی رفتار دینامیکی انواع پل های کابلی ایستا در برابر نیروی زلزله

دوره 3، شماره 3، آذر 1395، صفحه 58-72

10.22065/jsce.2016.40433

علیرضا میرزا گل تبار روشن؛ جواد واثقی امیری؛ اویس دلاوریان عباس آبادی


بررسی رفتار دینامیکی شبکه ای از خطوط لوله با روانگرایی بخشی از خاک ناشی از شتاب زلزله

دوره 2، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 67-76

علیرضا میرزا گل تبار روشن؛ سهیل مهدوی عمران