نویسنده = حمیدرضا عباسیان جهرمی
ارایه مدل انتخاب روشهای تأمین مالی در پروژههای ساخت با استفاده از سیستم خبره فازی

دوره 9، شماره 2، اردیبهشت 1401، صفحه 104-121

10.22065/jsce.2021.280463.2414

روح الله محسن زاده؛ حمیدرضا عباسیان جهرمی؛ علیرضا لرک


تلفیق سه ابزار توسعه پایدار، ساخت و ساز ناب و مدلسازی اطلاعات ساختمان با استفاده از مفاهیم علم سنجی

دوره 8، شماره 11، بهمن 1400، صفحه 45-60

10.22065/jsce.2021.253855.2271

حمیدرضا عباسیان جهرمی؛ مریم پورنقی کیکله؛ مهدی روانشادنیا