فراخوان مقاله: چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی سازه IRAST 2018

فراخوان مقاله: چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی سازه IRAST 2018

انجمن مهندسی سازه ایران در راستای توسعه و تبادل نظر علمی و ارائه آخرین یافته های علمی و پژوهشی دانش مهندسی سازه و علوم وابسته در نظر دارد تا با استعانت از خداوند متعال، چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی سازه IRAST 2018 را همراه با معرفی سازه برتر ملی و بین المللی از حیث طراحی و اجرا با حضور مسئولین عالی رتبه کشور، اساتید و مهندسان برگزار می نماید.

برای اطلاعات بیشتر به وبسایت کنفرانس رجوع کنید:

www.irastconf.com