سفارش نسخه چاپی مجله

برای تکمیل سفارش باید به سامانه وارد شوید و یا اینکه ثبت نام کنید.

هزینه اشتراک چهار شماره مبلغ 3.000.000 ریال به‌ همراه پست پیشتاز می‌باشد. لطفا مبلغ فوق را به شماره حساب جاری 322627483، بانک تجارت، شعبه زیربناهای حمل و نقل (کد 1465) و یا شماره کارت 6366-9166-5399-6273 و یا به شماره شبای 130180000000000322627483IR به نام انجمن مهندسی سازه ایران واریز نموده و اصل فیش را به همراه این برگه و آدرس کامل پستی خود به نشانی دفتر نشریه ارسال فرمایید.