سفارش نسخه چاپی نشریه

برای تکمیل سفارش باید به سامانه وارد شوید و یا اینکه ثبت نام کنید.

هزینه اشتراک سالیانه برای هشت شماره مبلغ 9.000.000 ریال به‌ همراه پست پیشتاز می‌باشد. لطفا مبلغ فوق را به شماره حساب جاری 322627483، بانک تجارت، شعبه زیربناهای حمل و نقل (کد 1465) و یا شماره کارت 6366-9166-5399-6273 و یا به شماره شبای 130180000000000322627483IR به نام انجمن مهندسی سازه ایران واریز نموده و اصل فیش را به همراه این برگه و آدرس کامل پستی خود به نشانی دفتر نشریه ارسال فرمایید.