دوره و شماره: دوره 7، شماره ویژه 1 - شماره پیاپی 31، بهار 1399 

یادداشت پژوهشی

5. رفتار لرزه‌ای صفحات اتصال انتهایی در قاب‌های فولادی با مهاربندی همگرا

محمد رضا ادیب رمضانی؛ علیرضا قلیچ خانی