دوره و شماره: دوره 7، شماره 3 - شماره پیاپی 34، پاییز 1399 
3. اثر نویز بر شناسایی سازه‌ای تیرها به روش خروجی-تنها

صفحه 20-34

سید رسول نبویان؛ محمد رضا داودی؛ بهرام نوایی نیا؛ سید امین مصطفویان


9. بررسی تأثیر نما بر پاسخ لرزه ای ساختمان

صفحه 129-147

اعظم جعفری؛ محمود گلابچی؛ سید محمود حسینی


11. اثرات همبستگی مولفه های لرزه ای حوزه نزدیک در تونل های دایروی شهری با پوشش بتنی غیرمسلح

صفحه 165-178

رضا وهدانی؛ محسن گرامی؛ غلامرضا قدرتی امیری؛ سید امین رضویان امرئی


12. بررسی تأثیر انواع مختلف سنگدانه بازیافتی بتنی بر روی خواص بتن

صفحه 179-192

میلاد عقیلی لطف؛ امیر محمد رمضانیانپور؛ مسعود پلاسی


13. تولید شتابهای غیر یکنواخت تکیه گاهی با استفاده از یک شتاب نگاشت ثبت شده بر روی ساختگاه

صفحه 193-213

محسن ایثاری؛ رضا تاری نژاد؛ عبداله سهرابی بیدار؛ سید امیر علوی