دوره و شماره: دوره 6، شماره 1 - شماره پیاپی 22، تابستان 1398، صفحه 1-238 

فهرست مطالب و سر مقاله

1. فهرست مطالب و سر مقاله

صفحه 1-4


9. مطالعه پارامتریک عملکرد لرزه ای پایه پل های فولادی تقویت شده با اتصال مرکب

صفحه 98-113

روح اله راه نورد؛ مازیار تقی خواجه؛ اکبر حسنی پور؛ نوید سیاهپلو