مدیریت ضایعات حاصل از ساخت و تخریب در پروژه‌های صنعت ساخت با استفاده از رویکرد پویایی سیستم‌ها

نوع مقاله: علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 دانشیار، دانشگاه تربیت مدرس

3 استادیار گروه مدیریت پروژه و ساخت، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

10.22065/jsce.2019.190757.1886

چکیده

ابزارهای اقتصادی به‌طور قطعی به‌عنوان روشی مؤثر برای تشویق و یا اجباری پیمانکاران برای اجرای روش‌های انجام کار سازگار با محیط‌زیست است. مطالعات قبلی در رابطه با این موضوع عمدتاً بر مدیریت نخاله‌های ساختمانی (C & D) ازنقطه‌نظر ایستا تأکید می‌کند که با اتخاذ تمام فعالیت‌های ضروری در زنجیره زباله، طبیعت پویایی آن در نظر گرفته نشده است. بنابراین هدف این مقاله، تبیین پویایی و روابط بین اجزاء مدیریت زباله‌های C & D و تحلیل هزینه و سود و هزینه‌های حمل‌ونقل و مصرف سوخت با استفاده از رویکرد پویایی سیستم‌هاست. یافته‌ها نشان می‌دهد که اجرای مدیریت زباله‌های C & D مزایای زیادی را در پی دارد، اما هزینه بالاتر دفن زباله در محل‌های مجاز منجر به سود خالص بیشتری خواهد شد که البته معایبی چون آسیب‌های زیست‌محیطی را به همراه خواهد داشت. علاوه بر این، عموم مردم از دفن زباله‌ها در محل‌های غیرمجاز و تحمیل هزینه‌های زیست‌محیطی ناشی از تخلیه غیرقانونی رنج می‌برند. نتایج شبیه‌سازی نیز نشان می‌دهد افزایش دفن زباله‌ها در محل‌های غیرمجاز سبب افزایش مصرف سوخت و انرژی و درنتیجه آن افزایش هزینه‌های مصرف سوخت می‌گردد. این پژوهش با بررسی و ارزیابی تحقیقات و اقدامات انجام‌شده درزمینة پسماندها و نخاله‌های ساختمانی، در پی روشن نمودن استفاده از دیدگاه سیستمی با استفاده از پویایی سیستم‌ها در جهتی است که به کمک آن بتوان با استفاده از تحلیل هزینه – سود، پیمانکاران را تشویق به دفع نخاله‌های ساختمانی به روشی کند که در جهت توسعه صنعت ساختمان و حفظ محیط زیست و صرفه‌جویی‌های ناشی از آن گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Management of waste generated by construction and demolish in construction industry projects using the dynamics of systems approach

نویسندگان [English]

 • Iman Shafiei 1
 • Ehsanollah Eshtehardian 2
 • Mojtaba Azizi 3
1 MSc in project management and construction, Tarbiat modares university, Tehran, Iran
2 Associate professor, project management and construction department, Tarbiat modares university, Tehran, Iran
3 Assistant professor, project management and construction department, Tarbiat modares university, Tehran, Iran
چکیده [English]

Economic tools are definitely an effective way to encourage or enforce contractors to enforce environmentally-friendly practices. Previous studies on this subject mainly focus on the management of waste of construction and demolish (C & D) from the static point of view, which does not take into account the nature of its dynamic by taking all necessary activities in the waste chain. Therefore, the purpose of this paper is to explain the dynamics and relationships between the components of C&D waste management and to analyze the costs and benefits and cost of transportation and fuel consumption using the system dynamics approach. The findings show that the implementation of C&D waste management has many benefits, but the higher cost of landfill at authorized sites will result in more net profits, which will be accompanied by disadvantages such as environmental damage. In addition, the public is suffering from landfill in unauthorized locations and imposing environmental costs due to illegal evacuation. Simulation results also show that increased landfill in unauthorized locations increases fuel and energy consumption and therefore increases fuel consumption costs. This study by investigating and evaluating the researches and measures taken on the waste and waste spillway aims to clarify the use of a systematic approach using the dynamics of systems in a direction in which it is possible to use contract cost-benefit analysis to encourage contractors to disposal of Construction waste in a way that is conducive to the development of the building industry and the preservation of the environment and the resulting savings.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Construction and demolish waste
 • system dynamics
 • Cost-benefit analyze
 • saving energy
 • sustainable development

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 05 شهریور 1398
 • تاریخ دریافت: 29 خرداد 1398
 • تاریخ بازنگری: 11 مرداد 1398
 • تاریخ پذیرش: 05 شهریور 1398