بررسی تأثیر آب مغناطیسی بر خواص رئولوژی و مکانیکی بتن‌های سبک

نوع مقاله : یادداشت پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه عمران، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

2 گروه عمران، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

10.22065/jsce.2019.173374.1792

چکیده

آب مغناطیسی موجب تغییر در آرایش الکترونی یون‌ها و به دنبال آن تغییرات محسوسی در سختی، هدایت الکتریکی، کشش سطحی و سایر خواص فیزیکی و شیمیایی آب می‌گردد. این تغییرات در واکنش با سیمان شرایطی را ایجاد می‌کند که خواص بتن‌های تازه و سخت‌شده را بهبود می‌بخشد. یکی از مشخصات اساسی آب مغناطیسی که اهمیت زیادی در ساخت بتن دارد، وابستگی آن به ذرات و محلول‌های کلوئیدی است. وقتی که آب با سیمان مخلوط می‌شود، محلول کلوئیدی سیمان به وجود می‌آید. در صورت استفاده از آب مغناطیسی ذرات سیمان به‌ وسیله یک ‌لایه تک ‌مولکولی آب با چگالی کم‌تر احاطه می‌شوند، این پدیده موجب کاهش مصرف آب و به دنبال آن بهبود خواص مکانیکی بتن خواهد شد. مغناطیس کردن آب باعث افزایش هیدراتاسیون یون‌های منفی شده و به ساختار بلوری آب صدمه می‌زند. در این مقاله پژوهش‌های انجام‌ شده در مورد تاثیر آب مغناطیسی بر خواص رئولوژی و مکانیکی بتن‌های سبک مورد تجزیه ‌و تحلیل قرار گرفته است. آنچه از مجموع بررسی‌ها حاصل ‌شد، بیانگر آن است که استفاده از آب مغناطیسی باعث بهبود خواص مکانیکی بتن‌های سبک خواهد شد. بیش‌ترین کارایی خمیر سیمان در نمونه‌های ساخته شده با آب مغناطیسی با چرخش 65 دقیقه‌ای آب در میدان مغناطیسی با شدت 1 تسلا، حاصل گردید. بیش‌ترین تأثیر آب مغناطیسی بر خواص مکانیکی بتن سبک در شدت میدان مغناطیسی 1 تسلا، نتیجه شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of magnetic water on the rheological and mechanical properties of lightweight concretes

نویسندگان [English]

  • Seyed Fathollah Sajedi 1
  • Hamid Reza Holakuei 2
1 Associate Professor, Department of Civil Engineering, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran
2 Department of Civil Engineering, Ahvaz Branch, IAU, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

Magnetic water changes the electron configuration of the ions, followed by significant changes in hardness, electrical conductivity of surface tension and other physical and chemical properties of water. These changes in the cement reaction create a situation that has a significant impact on the improvement of the properties of concrete in fresh and hardened states and is therefore of concern to the researchers. One of the basic characteristics of magnetic water, which is very important in the production of concrete, is the dependence of water on particles and colloidal solutions. When water is mixed with cement, a colloidal solution of cement is obtained, which if the water magnetic is used, the particles of the cement are surrounded by a single molecular layer of water with a lower density. This phenomenon makes it possible to reduce the amount of water used in the mixing of concrete, which will have a lot of benefits in concrete. Magnetization of water increases the hydration of negative ions, which damages the crystalline structure of the water. This paper studies the researches on magnetic water and its effect on the mechanical properties of lightweight concrete has been analyzed. The most influence of magnetic water on the mechanical properties of lightweight concrete has been obtained at the intensity of the magnetic field of 1 Tesla. The highest workability of cement paste made with magnetic water was obtained by rotation of 65 minutes of water in a magnetic field with intensity of 1 Tesla. The most effective magnetic field intensity is achieved in 1 Tesla for magnetic field.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Magnetic water
  • Lightweight concrete (LWC)
  • Rheological properties
  • Mechanical properties
  • Pozzolan