ارزیابی اثرات خرابی فزاینده در برج های فولادی با بکار گیری روش طراحی بر اساس عملکرد

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته مهندسی عمران گرایش سازه دانشگاه علم و صنعت ایران

2 دانشیار و عضو هیئت علمی دانشکده فنی مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت ایران

10.22065/jsce.2020.216864.2055

چکیده

با توجه به رویکردی که به سوی مهندسی زلزله بر مبنای عملکرد ایجاد شده است و همچنین اهمیت و ضرورت مدیریت مناسب و اصولی بحران های احتمالی مانند زلزله، نیاز به ابزارهایی برای ارزیابی و درک واقعی سیستم های سازه ای و غیرسازه ای و همچنین برآورد مناسب خسارت احتمالی و به دنبال آن تصمیم گیری های منطقی، بیش از پیش اهمیت و ضرورت پیدا می کند. اطمینان از سازه همیشه به عنوان یک اصل برای مهندسانی که مسئول طراحی پروژه های عمرانی بوده اند مطرح بوده است. یکی از مکانیزم هایی که در دهه های اخیر توجه به آن افزایش پیدا کرده است خرابی پیشرونده نامیده میشود که به علت تصادف یا حمله، یک یا تعدادی از اعضای سازه ناگهانی خراب می شوند و پس از آن ساختمان بصورت پیشرونده خراب می شود. آنچه در این مقاله مورد بحث قرار خواهد گرفت، بررسی دقیق این نوع خرابی در سازه های فولادی که تا کنون در ایران کمتر به آن پرداخته شده است، می باشد. در این راستا به بررسی این نوع سازه ها که امروزه در کلان شهرهایی همچون تهران کاربرد بسیار پیدا نموده است، خواهیم پرداخت. آنچه از پایان نامه انتظار می رود که دریافت گردد، رفتار سازه در دو حالت خرابی که بطور پیش رونده در سازه ی مورد نظر رخ می دهد می باشد بطوریکه نتایج منحنی های خرابی حاصله در این پایان نامه در سه مرحله (حالت سالم و دو حالت در حذف تعدادی تیر و ستون) با یکدیگر مقایسه گردیده اند. بنابراین حالت خرابی سازه بعنوان متغیر در این سازه درنظر گرفته خواهد شد که در این پروژه سه حالت درنظر گرفته شده است و نتایج حاصله با یکدیگر مقایسه شده اند. نتایج حاصله می تواند در طراحی سازه ها در حالت پدافند غیر عامل مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the Impacts of Increasing Damage on Steel Towers Using Performance Based Design Method

نویسندگان [English]

 • . . 1
 • . . 2
1 .
2 .
چکیده [English]

Given the performance-based approach to earthquake engineering, and the importance and necessity of proper and fundamental management of potential crises such as earthquakes, the need for tools for realistic assessment and understanding of structural and non-structural systems as well as proper damage assessment. Possible, followed by logical decisions, are becoming more and more important. Structural assurance has always been a principle for engineers responsible for designing construction projects. One of the mechanisms that has received increasing attention in recent decades is called progressive failure, which, due to accident or attack, destroys one or more members of a sudden structure and then the building progressively breaks down. What will be discussed in this article is a close examination of this type of damage to steel structures that has so far not been addressed in Iran. In this regard, we will examine these types of structures that are widely used in metropolises such as Tehran today. What is expected from the dissertation is the behavior of the two failure modes progressively occurring in the desired structure so that the results of the dissipation curves obtained in this thesis are in three stages (healthy and two modes). In removing some beams and columns) are compared with each other. Therefore, the failure state of the structure will be considered as a variable in this structure. In this project three modes are considered and the results are compared with each other. The results can be used to design structures in non-operational defense mode.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Performance-Based Structure Design
 • High-Performance Structures
 • Progressive Damage
 • Incremental Nonlinear Dynamic Analysis (IDA)
 • Fragility Curves
 • تاریخ دریافت: 02 بهمن 1398
 • تاریخ بازنگری: 01 تیر 1399
 • تاریخ پذیرش: 03 تیر 1399
 • تاریخ اولین انتشار: 20 خرداد 1401