بررسی خواص مکانیکی و ریزساختار خمیر سیمان حاوی گرافن بر پایه سورفکتانت

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط‌زیست، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط‌زیست، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

10.22065/jsce.2022.333259.2751

چکیده

اخیراً عملکرد عالی مواد مبتنی بر گرافن توجه محققان مهندسی عمران را به استفاده از آن در مخلوط‌های سیمانی جلب کرده است. با این حال، استفاده از گرافن به دلیل هزینه بالای آن و پدیده انباشتگی در ترکیبات سیمانی با موانعی روبرو است. در این راستا، انتخاب یک عامل پخش کننده با قابلیت جداسازی مؤثر لایه‌های گرافن و همچنین بهبود خواص مکانیکی و نفوذناپذیری ترکیبات سیمانی ضروری است. در این مطالعه، تأثیر سورفکتانت به‌عنوان عامل جدا کننده گرافن از گرافیت بر خواص مکانیکی و ریزساختار خمیر سیمان حاوی محلول گرافن تولید شده مورد بررسی قرار گرفت. بررسی ریزساختار گرافن تولید شده نشان می‌دهد که تولید گرافن از طریق لایه برداری سورفکتانت منجر به تکه‌تکه شدن و پاره شدن دانه‌های گرافیت می‌گردد. پس از 7روز نگهداری مقاومت فشاری خمیر سیمان حاوی گرافن تولید شده بر مبنای اختلاط 5 گرم در لیتر گرافیت و 56/0 گرم در لیتر سورفکتانت به میزان 66/28٪ نسبت به نمونه شاهد افزایش داشته است. نتایج کریستوگرافی و ترموگراویمتری نشان داد که گرافن به دلیل اثر هسته‌زایی در ماتریس سیمانی باعث تسریع در روند تولید CH و C-S-H می‌گردد. همچنین ترکیب گرافن و سورفکتانت در خمیر سیمان منجر به کاهش 6/18٪ حفرات گردید. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که گرافن پراکنده در آب تولید شده توسط 56/0 گرم در لیتر سورفکتانت این پتانسیل را دارد که به‌عنوان یک افزودنی نوین در مخلوط‌های مبتنی بر سیمان استفاده گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Study of mechanical properties and microstructure of cement paste containing graphene based on surfactant

نویسندگان [English]

 • Kianoosh Samimi 1
 • Mahyar Pakan 2
1 Assistance Professor, Faculty of Civil, Water and Environmental Engineering, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
2 Ph.D. Student,, Faculty of Civil, Water and Environmental Engineering, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Recently, the excellent performance of graphene-based materials has attracted civil engineering researchers in its application in cementitious mixtures. However, the application of graphene is hindered by its high cost and the agglomeration phenomenon in cementitious mixtures. In this regard, it is necessary to choose a dispersing agent with the ability to effectively separate graphene layers as well as improve mechanical properties and impermeability of cementitious mixtures. In this study, the effect of surfactant as a graphene separating agent from graphite on the mechanical properties and microstructure of cement paste containing water-dispersed graphene was investigated. The microstructure of the produced graphene reveals that the process of manufacturing graphene by peeling the surfactant leads to fragmentation and rupture of graphite. After 7 days of curing, the compressive strength of cement paste containing a mixture of 5 g / l graphite and 0.56 g / l surfactant increased by 28.66% compared to the control mixture. The crystallography and thermogravimetric results showed that graphene accelerates the formation of CH and C-S-H due to its nucleating effect in the cement matrix. Furthermore, the incorporation of graphene and surfactant into cement paste reduced the voids by 18.6%. This study shows that graphene dispersed in water produced by 0.56 g / l surfactant has the potential to be used as a novel additive in cement-based mixtures.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Microstructure
 • Surfactant
 • Graphene
 • Graphite
 • Compressive Resistance
 • تاریخ دریافت: 23 اسفند 1400
 • تاریخ بازنگری: 23 اردیبهشت 1401
 • تاریخ پذیرش: 28 اردیبهشت 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 28 اردیبهشت 1401