دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
مقالات پذیرفته شده و در نوبت انتشار

یادداشت پژوهشی

1. تحلیل غیر خطی تیرهای بتنی پیش تنیده با ورق GFRP به روش اجزای محدود

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اسفند 1396

محسن ایزدی نیا؛ محمدسینا شریفی قلعه نویی


یادداشت فنی

2. ارزیابی اثر مؤلفه افقی و قائم زلزله بر عملکرد لرزه ای قاب خمشی سوله های با دهانه عریض مستقر بر بسترصلب و انعطاف پذیر بکمک تحلیل IDA

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اسفند 1396

محمد ملکی زاده؛ علی اکبر پیراسته؛ نوید سیاه پلو


3. بررسی اثر فاصله ورق پوششی ضربدری تا دیوار برشی فولادی و ورق های اتصال دهنده آن تحت بار لرزه ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اسفند 1396

محمود سراجی؛ داریا دهقانفرد؛ محمدرضا فرودی جهرمی


یادداشت پژوهشی

4. بررسی ضخامت ورق پوششی ضربدری و عرض آن در تقویت دیوار برشی فولادی تحت بار لرزه ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اسفند 1396

محمود سراجی؛ داریا دهقانفرد؛ محمدرضا فرودی جهرمی


یادداشت فنی

5. نقش عامل‌های هندسی بر رفتار مهاربند‌های کمانش‌ناپذیر با هسته شکاف‌دار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 فروردین 1397

هاشم جهانگیر؛ محمدحسن دانشور خرم؛ منصور قلعه نوی


یادداشت پژوهشی

6. بررسی اثر سخت کننده قائم در اتصالات صلب شکاف‌دار تحت بارهای چرخه‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 فروردین 1397

حمید میرشکار؛ سید روح الله موسوی


7. تحلیل استاتیکی ورق‌ها و مقاطع فولادی تقویت شده با ورق‌های FRP به کمک مدل‌سازی اجزاء محدود

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 فروردین 1397

حسین عموشاهی؛ محمد قاسمی تبار


یادداشت فنی

8. ارائه روش جدید محاسبه ضخامت ورق معادل جهت طراحی دیوارهای برشی فولادی دارای سخت‌کننده با استفاده از مدل اندر کنش ورق و قاب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 فروردین 1397

مجید قلهکی؛ امید رضائی فر؛ فرزانه احمدنژاد


یادداشت پژوهشی

9. تأثیر پدیده ی خستگی کم چرخه بر روی قاب های خمشی فولادی با اتصالات صلب از پیش تأیید شده ی فلنجی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اردیبهشت 1397

محسن گرامی؛ امیرحسین زارعی؛ محسن قادری


علمی - پژوهشی

10. ارزیابی خصوصیات مکانیکی بتن حاوی سنگ‌دانه بازیافتی ناشی از ضایعات ساختمانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اردیبهشت 1397

بهاره هداوند؛ عبدالرضا کریمی؛ بیت اله بدرلو؛ سعید فرزین؛ محسن احمدی


یادداشت پژوهشی

11. ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای پل های بتنی عرشه پیوسته بر روی تیپ های مختلف خاک با استفاده از منحنی های شکنندگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اردیبهشت 1397

پدرام امیدیان؛ حمید صفاری


12. ارزیابی عملی استفاده از بتن های سبک خودتراکم در احداث سازه های بتن آرمه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اردیبهشت 1397

حامد پوراحمدی صفت عربانی؛ علی صدر ممتازی؛ میرعلیمحمد میرگذار لنگرودی؛ مرتضی عمویی سراجاری؛ رضا کهنی خشکبیجاری


13. مقایسه رفتار سازه‎های جداسازی شده بر روی انواع جداگرهای اصطکاکی تحت زلزله‎های حوزه نزدیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اردیبهشت 1397

حامد تجملیان؛ رضا محمودی سرخونی


14. ارزیابی سازه‌های قاب خمشی فولادی دارای کابل‌های پیش‌تنیده در برابر توالی‌های لرزه‌ای دور از گسل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اردیبهشت 1397

مهران اخوان سلماسی؛ محسن گرامی؛ امیرمهدی حیدری تفرشی


یادداشت فنی

15. بررسی عددی تأثیر جزئیات چشمه اتصال در عملکرد اتصالات تیر فولادی به ستون بتنی در ستونهای گوشه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اردیبهشت 1397

نادر هویدایی؛ علی عظیم زاده؛ عبدالله کیوانی


یادداشت پژوهشی

16. تأثیر تغییرات طولی ساختار خاک در رفتار لرزه ای لوله های مدفون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اردیبهشت 1397

فرناز فدایی؛ نعمت حسنی؛ حمید صفاری


17. تحلیل عددی تغییر شکل تیرهای نورد شده در معرض صاف‌کاری حرارتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اردیبهشت 1397

بهنام شهرابی؛ سید جلال همتی


18. مطالعه عددی تاثیرات اندرکنش سازه-خاک-سازه بر ضریب بزرگنمایی تغییرمکان و اصلاح آن برای قاب خمشی فولادی ویژه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اردیبهشت 1397

رضا اسماعیل زاده شهری؛ عباس کرم الدین


19. بررسی ومقایسه چند روش در بهسازی نامتقارن اتصالات قاب خمشی فولادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اردیبهشت 1397

محمد بحیرایی؛ محسن گرامی


20. بررسی مقایسه‌ای سیمان پوزولانی اردبیل و سیمان تیپ 2 صوفیان از دیدگاه مقاومت فشاری و ارائه راهکار بهبود

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اردیبهشت 1397

یوسف زندی؛ مهدی علایی


یادداشت فنی

21. ارزیابی و اولویت‌بندی ریسک‌های پروژه‌های BOT با استفاده از معادلات ساختاری و مدل یکپارچه فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی و TOPSIS فازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 خرداد 1397

سید مرتضی هاتفی؛ حسن محسنی


یادداشت پژوهشی

22. عملکرد لرزه ای قاب‌های مهاربندی شده همگرا با خروج از مرکزیت ورق اتصال بادبند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 خرداد 1397

امین قنادی اصل؛ حسین اسرافیلی؛ حامد رحمن شکرگزار


یادداشت فنی

23. تاثیر پارامتر های هندسی بر کمانش الاستوپلاستیک مخازن فلزی استوانه‌ایی زمینی با درنظر گرفتن اندرکنش سازه و سیال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 خرداد 1397

احمد تاجداران؛ محمدحسن صداق


یادداشت پژوهشی

24. مقایسه ظرفیت باربری محوری شمع‌های استوانه‌ای، مخروطی و نیمه‌مخروطی در ماسه به روش اجزای محدود

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 خرداد 1397

واحد قیاسی؛ میثم حاجی صفری؛ احسان سابوته


25. زمان‌بندی پروژه‌های ساخت با منابع محدود (MRCPSP) با در نظر گرفتن عدم قطعیت در مدت فعالیت‌ها و تأخیرات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 خرداد 1397

علی کاتبی؛ فریبرز الماسیان؛ پیمان همامی


علمی - پژوهشی

26. مقایسه روش های پول آف، پوش اوت و منشور شکافت برای تعیین چسبندگی بتن خودتراکم الیافی به عنوان لایه تعمیری بر بستر بتنی.

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 خرداد 1397

علی صدر ممتازی؛ اویس قدوسیان


27. ارزیابی اثر انواع جداگرهای لرزه ای بر رفتار سازه لغزشی نامتقارن فولادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 خرداد 1397

سحر رادکیا؛ روح اله راه نورد؛ فرهاد عباس گندمکار


یادداشت پژوهشی

28. تأثیر مقدار و نوع الیاف و فنر فلزی بازیافتی بر خصوصیات بتن معمولی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 خرداد 1397

قاسم پاچیده؛ مجید قلهکی؛ امین مشتاق


علمی - پژوهشی

29. رفتار خمشی دال های چندلایه بتنی توانمند خودتراکم الیافی هیبریدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 تیر 1397

امیرحسین صحرایی مقدم؛ فریدون امیدی نسب؛ احمد دالوند


یادداشت پژوهشی

30. مقاوم‌سازی تیرهای بتنی توسط الیاف پلیمری شیشه‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 تیر 1397

موسی مظلوم؛ مرتضی مهروند؛ عظیم سواری پور


علمی - پژوهشی

31. بررسی خواص تازه و سخت شده بتن خود تراکم الیافی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 تیر 1397

ساسان معتقد؛ مهدی قبادی؛ محبوبه میرزایی علی آبادی؛ یدالله غرایبی


32. بررسی عددی اثر وصله‌های کامپوزیتی بر ضرایب شدت تنش لوله‌های استوانه‌ای حاوی ترک محیطی کامل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 تیر 1397

سید مهدی نبوی؛ امین پورعبدل؛ مجید جمال امیدی


33. شناسایی آسیب جداشدگی در ستون‌های فولادی پر شده با بتن بر اساس داده‌های مودال آزمایشگاهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 تیر 1397

امید رضائی فر؛ عادل یونسی؛ مجید قلهکی؛ اکبر اسفندیاری


34. بررسی اثر اندرکنش قاب و دیوار برشی فولادی شیاردار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 تیر 1397

احمد نظیفی؛ هاشم شریعتمدار


یادداشت پژوهشی

35. تولید منحنی های خرابی برای ارزیابی آسیب پذیری لرزه‌ای ساختمان‌های بتن مسلح با آلیاژ حافظه دار شکلی در حالات منظم، نامنظمی زیاد و نامنظمی شدید پیچشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 تیر 1397

پدرام امیدیان؛ حمید صفاری


علمی - پژوهشی

36. پاسخ دینامیکی غیر‌خطی هندسی صفحه‌های هدفمند فلزی - سرامیکی تحت بار‌گذاری انفجار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 تیر 1397

رضا جمعه منظری؛ فرزاد شهابیان مقدم


یادداشت پژوهشی

38. ارزیابی خسارت ستون‌های بتن‌آرمه تقویت‌شده با کامپوزیت‌های نوین الیافی تحت اثر بارهای انفجاری به کمک نمودارهای فشار - ضربه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 تیر 1397

هاشم جهانگیر؛ محمدرضا معرف‌زاده


علمی - پژوهشی

39. مطالعه اثر آلیاژ حافظه‌دار شکلی Ni-Ti در شکل‌پذیری دیوارهای برشی فولادی با ورق نازک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 تیر 1397

مجید قلهکی؛ عاطفه خسروی خور؛ امید رضائی فر


40. تحلیل شاخص خسارت دیوار برشی فولادی به روش بارافزون و مقایسه با قاب خمشی فولادی ویژه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 تیر 1397

قاسم پاچیده؛ مجید قلهکی؛ امیر ساعدی داریان


41. بررسی آزمایشگاهی رفتار دال های بتن آرمه دوطرفه تقویت شده با روکش های پیش ساخته کامپوزیت سیمانی الیافی توانمند (HPFRCC)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 تیر 1397

محمد مهدی فلاح بافقی؛ محمد کاظم شربتدار؛ علی خیرالدین


یادداشت پژوهشی

42. بررسی احتمالاتی تاثیر تراز مخزن بر عملکرد لرزه‌ای سد بتنی وزنی با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 تیر 1397

مجید پاسبانی خیاوی؛ آرش قائد رحمتی


علمی - پژوهشی

43. معرفی یک روش بهینه برای مدلسازی ماکروی تحلیل دینامیکی غیرخطی در خرابی پیش‌رونده (مطالعۀ موردی نرم افزار OpenSees)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 تیر 1397

حمیدرضا اشرفی؛ سیدعلی حسن زاده


یادداشت پژوهشی

44. بررسی رفتار سازه‌ای میراگر شکافدار در اتصال تیر به ستون فولادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1397

امید کهنه‌پوشی؛ افراسیاب سالم


علمی - پژوهشی

45. بررسی و مقایسه مشخصات مکانیکی و پیوستگی بتن های پلیمری و پلیمری‌اصلاح‌شده به عنوان لایه تعمیری بر بستر بتنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1397

علی صدر ممتازی؛ رضا کهنی خشکبیجاری؛ مهرداد ملکی خشکبیجاری؛ مرتضی عموئی


46. ارزیابی عددی رفتار شکست تیرهای شکافدار بتنی مقاوم شده با ورق CFRP

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1397

منیره سنگی؛ جواد واثقی امیری؛ غلامرضا عبداله زاده؛ مهدی دهستانی


47. ارائه مدل تجربی تاثیر تغییرات ابعاد نمونه بتنی مسلح به الیاف ماکروسینتتیک بر انرژی شکست

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مرداد 1397

ابوالفضل حسنی؛ محمد دانشفر


48. اثر مقاومت بتن، آرایش و نسبت میلگرد بر رفتار خمشی و ترک‌خوردگی تیرهای بتن‌آرمه مسلح شده با میلگردهای GFRP

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مرداد 1397

امیرمحمد محتاج خراسانی؛ محمدرضا اصفهانی


یادداشت فنی

49. طراحی ضربه گیر به کمک بررسی رفتار فروریزش محوری لوله های متقارن محوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مرداد 1397

سجاد آذرخش؛ علی‌رضا نظام‌آبادی


علمی - پژوهشی

50. مطالعه اثرات جهت‌داری در رفتار لرزه‌ای اسکلت‌های ترکیبی دارای پیکربندی مهاربندی واگرا با دستک سخت کننده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مرداد 1397

سعید کیایی نژاد؛ افشین مشکوه الدینی؛ علی معصومی


یادداشت پژوهشی

51. ارزیابی ضوابط اجرایی روش طرح و ساخت صنعتی کشور ایران (مطالعه موردی قراردادهای صنعت نفت)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مرداد 1397

حسن احمدی؛ ماریه زنده دل


52. مشخصات مکانیکی بتن حاوی سنگدانه درشت دانه بتن بازیافتی و میکروسیلیس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مرداد 1397

محمدرضا آقا باقری؛ مهدی آرزومندی؛ امیرحسین عموحسینی؛ مجتبی کریمایی طبرستانی؛ هادی علیزاده


علمی - پژوهشی

53. ارزیابی کارایی سنجه‌های شدت حرکت زمین در تخمین پاسخ دینامیکی قابهای خمشی بتنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مرداد 1397

معین دیانی؛ رضا اسمعیل آبادی؛ سالار آرین مقدم


54. ارزیابی پاسخ لرزه ای سد بتنی دو قوسی تحت تحریک غیر یکنواخت تکیه گاهی با استفاده از روش ارتعاش تصادفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مرداد 1397

رضا تاری نژاد؛ حامد نوری ناورود؛ رامتین صبح خیز؛ محسن ایثاری؛ حامد محجوب


55. بهبود رفتار پس از کمانش مهاربندهای همگرا با استفاده از فیوز موضعی مقید شده برمبنای مطالعات آزمایشگاهی و عددی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مرداد 1397

علی کچوئی؛ محمد علی کافی؛ محسن گرامی


یادداشت پژوهشی

56. بررسی رفتار لرزه‌ای سیستم دوگانه کوتاه مرتبه قاب خمشی و پانل‌های مهاربندی شورون دارای ستون دوخت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مرداد 1397

رامین مدنی؛ سید علی مرتضوی؛ افشین مشکوه الدینی


علمی - پژوهشی

57. بررسی تاثیر سیستم مدیریت ساختمان و عایق سازی در کاهش مصرف انرژی با استفاده از تحلیل انرژی ساختمان های مسکونی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 مرداد 1397

فرهاد دانشجو؛ سمانه کاظمی پوران بدر؛ علی معصومی حقیقی؛ محسنعلی شایانفر


58. شناسایی آسیب در پل‌های کابلی با استفاده از اطلاعات مودال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 مرداد 1397

محمد علیخانی دهقی؛ غلامرضا قدرتی امیری؛ علی زارع حسین زاده؛ سید علی سید رزاقی


یادداشت پژوهشی

59. بررسی تأثیر حذف تغییرمکان ماندگار در زلزله‌های نزدیک گسل بر روی ساختمان-های چند طبقه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 شهریور 1397

بهرام رضایی بنا


علمی - پژوهشی

60. به کارگیری روش زنجیره بحرانی در مدیریت پروژه‌های خطی-تکراری نظیر راهسازی با در نظر گرفتن شرایط عدم قطعیت و ریسک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 شهریور 1397

محمدجواد طاهری امیری؛ فرشیدرضا حقیقی؛ احسان اله اشتهاردیان؛ میلاد همتیان؛ مائده جواهری بارفروشی


یادداشت فنی

61. ارزیابی پل های استان مازندران با استفاده روش های تصمیم چند معیاره براساس خرابی‌های موجود

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 شهریور 1397

محمدجواد طاهری امیری؛ فرشیدرضا حقیقی؛ میلاد همتیان؛ مائده جواهری بارفروشی


علمی - پژوهشی

62. ارزیابی شکنندگی لرزه‎ای سازه‎های فولادی جداسازی شده با جداگرهای آونگی اصطکاکی تحت زلزله‎های حوزه دور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 شهریور 1397

حامد تجملیان؛ شیم افروغ؛ مهدی یزدیان


یادداشت پژوهشی

63. روش تشخیص خرابی نوین با استفاده از تغییرات در شکل حالت انحنای مودی با وجود نویز برداشت اطلاعات و آسیب های جزئی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 شهریور 1397

مسعود ذبیحی سامانی؛ محمد قانونی بقا


علمی - پژوهشی

64. بررسی اثرات رسوب در مخزن بر سطح آسیب لرزه ای سد بتنی وزنی تحت زمین لرزه‌های حوزه نزدیک و دور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 شهریور 1397

فرهود کلاته؛ امیر قامتلو


65. مقایسه عملکرد سازه دارای قاب مهاربندی شورون با قاب مهاربندی زیپر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 شهریور 1397

الهام پاکباز؛ محسن گرامی؛ مهرسا میرزاحسینی


یادداشت پژوهشی

66. ایده‌ی نوآورانه به منظور افزایش ظرفیت باربری و شکل پذیری ستون‌های بتن مسلح با استفاده از آرماتورهای مارپیچ مستطیلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 شهریور 1397

محمد دادک؛ مجتبی لبیب زاده


67. ارزیابی عملکرد چرخه ای اتصالات پیچی با صفحه انتهایی بر اساس پارامترهای اتصال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 مهر 1397

فرزان اخلاصی؛ حمید صابری؛ مسعود احمدوند؛ وحید صابری


68. بررسی اثر تیغه میراگر حلقوی بر رفتار دینامیکی مخازن هوایی ذخیره‌ سیال تحت بار انفجاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 مهر 1397

فرهود کلاته؛ رافق فانی


69. مروری بر برخی از خواص مکانیکی و دوام بتن های خودتراکم توانمند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 مهر 1397

سیدفتح اله ساجدی؛ میلاد اورک


علمی - پژوهشی

70. مدلسازی پویایی توسعه منابع انسانی در پروژه های ساخت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1397

سروش عباس پور؛ شاهین دبیریان


71. بررسی اثر خستگی کم‌چرخه شدید تحت بار سیکلی در قابهای خمشی فولادی با اتصالات تیربا مقطع کاهش‌یافته بروش رشد و بهم پیوستگی حفره ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1397

محسن قادری؛ محسن گرامی؛ رضا وهدانی


72. اثر نویز بر شناسایی سازه‌ای تیرها به روش خروجی-تنها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1397

سید رسول نبویان؛ محمد رضا داودی؛ بهرام نوایی نیا؛ سید امین مصطفویان


73. تعیین محل و شدت آسیب در شبکه دولایه توسط روش انرژی کرنشی مودال و ترکیب اطلاعات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1397

حامد تیموری؛ محمد رضا داودی؛ سید امین مصطفویان


74. ارزیابی مقاومت فشاری بتن خود تراکم حاوی نانو مواد با استفاده از روش اولتراسونیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1397

رحمت مدندوست؛ صابر دیلمی پشتجوئی


75. بررسی اثر نانوسیلیس بر مقاومت فشاری و خمشی ملات سیمان تقویت‌شده با الیاف پلی‌پروپیلن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1397

میثم فضلوی؛ حسین مهدیخانی؛ سعید معدنی


76. مطالعه نفوذپذیری و مقاومت بتن‎های حاوی دوده سیلیسی، زئولیت و خاکستر بادی با استفاده از روش ”محفظه استوانه‎ای“ و استاندارد بریتانیا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1397

محمود نادری؛ علیرضا کبودان؛ محمدرضا کشتکار


77. مدل سازی آزمایشگاهی اثر سوراخ نمودن فیوز سازه ای زانویی بر عملکرد آن تحت بار متناوب در قابهای فولادی دارای مهاربند زانویی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1397

محمد صافی؛ ایرج غلامی علم؛ احسان درویشان؛ سعید بهشتی


78. بررسی تأثیر نما بر پاسخ لرزه ای ساختمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مهر 1397

اعظم جعفری؛ محمود گلابچی؛ سید محمود حسینی


79. بررسی عملکرد ساختمان های مرکب بتنی- فولادی با جداساز لرزه ای میان طبقه ای در حوزه نزدیک گسل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 مهر 1397

علی اصغر مرتضوی؛ پوریا ملکی؛ حمید صفاری


80. اثرات همبستگی مولفه های لرزه ای حوزه نزدیک در تونل های دایروی شهری با پوشش بتنی غیرمسلح

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 مهر 1397

رضا وهدانی؛ محسن گرامی؛ غلامرضا قدرتی امیری؛ سید امین رضویان امرئی


81. بررسی تأثیر انواع مختلف سنگدانه بازیافتی بتنی بر روی خواص بتن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 مهر 1397

میلاد عقیلی لطف؛ امیر محمد رمضانیانپور؛ مسعود پلاسی


82. تولید شتابهای غیر یکنواخت تکیه گاهی با استفاده از یک شتاب نگاشت ثبت شده بر روی ساختگاه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 مهر 1397

محسن ایثاری؛ رضا تاری نژاد؛ عبداله سهرابی بیدار؛ سید امیر علوی


83. بررسی تحلیلی رفتارغیرخطی قاب‌های بتن مسلح کامپوزیتی الیافی توانمند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مهر 1397

محمد حسین ثقفی؛ علی گل افشار؛ سروش صفاخواه


یادداشت پژوهشی

84. مطالعه آزمایشگاهی تاثیر شکل و ابعاد نمونه و نوع سیمان مصرفی بر روی ضرایب تبدیل مقاومت فشاری نمونه های بتنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آبان 1397

بیت اله بدرلو؛ محبوبه پیری زاده


85. تحلیل اتصال تیر فولادی به ستون توخالی به وسیله نبشی با پیچ کور به روش اجزای محدود

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آبان 1397

محسن ایزدی نیا؛ محمد طراوت


علمی - پژوهشی

86. ارزیابی خواص مهندسی بتن خودتراکم حاوی آب مغناطیسی و زئولیت طبیعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آبان 1397

رحمت مدندوست؛ محمد حج فروش


یادداشت پژوهشی

87. بررسی آزمایشگاهی بهینه‌ترین طرح اختلاط بتن اسفنجی حاوی افزودنی ژل میکروسیلیس بر پایه بیشینه مقاومت فشاری و نفوذپذیری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آبان 1397

مهدی کماسی؛ شایان خسروی؛ حسین چوبکار


88. آسیب‌پذیری و مدیریت بحران شهر بابل تحت اثر زلزله با استفاده از نرم افزار ArcGIS

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آبان 1397

محمدجواد طاهری امیری؛ غلامرضا عبداله زاده؛ مائده جواهری بارفروشی؛ فرشیدرضا حقیقی


علمی - پژوهشی

89. ارزیابی عددی تأثیر شکل و محل بازشو بر رفتار دیوارهای برشی فولادی موج‌دار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آبان 1397

غلامرضا نوری؛ غلامحسین افتخار


90. ارزیابی اثرات مقدار و نحوه‌ی مدلسازی میرایی ذاتی بر پاسخ‌های غیرخطی قاب‌های خمشی فولادی کوتاه مرتبه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آبان 1397

سامان راحت دهمرده؛ مهرتاش معتمدی؛ آرمین عظیمی نژاد


یادداشت فنی

91. مطالعه آزمایشگاهی تاثیر کاربرد زئولیت بر رفتار شالوده سطحی مستقر بر ماسه ساحل بابلسر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آبان 1397

سینا سلامتپور؛ یاسر جعفریان؛ َالبرز حاجیان نیا


92. بهبود رفتار دینامیکی ساختمان‏های مجاور با میراگرهای ویسکوز سیال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آبان 1397

اشکان خدابنده لو؛ سولماز یعقوب زاده؛ رضا شکری سلطان آبادی


93. اندرکنش دینامیکی گودبرداری عمیق – فونداسیون مستقر بر گروه شمع در خاک سست

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آبان 1397

عبدالغفور خادم الرسول؛ نگار زنگنه نژاد


علمی - پژوهشی

94. توسعه طیفهای تغییرمکان طرح لرزه ای تونلهای مترو شهری با مقطع دایروی در خاک آبرفتی با لحاظ اندرکنش خاک و سازه تونل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آبان 1397

سید رضا وهدانی؛ حامد فخریه؛ محسن گرامی


یادداشت فنی

95. مقایسه تاثیر نانو کربنات کلسیم و نانو سیلیس بر خواص بتن خودتراکم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آبان 1397

رضا فرخ زاد؛ جسین دیوان دری


علمی - پژوهشی

96. بررسی رفتار ستون های بتن مسلح ساخته شده از بتن با مقاومت بالا و محصور شده با غلاف GRP و دورپیچ FRPC

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آبان 1397

سیدفتح اله ساجدی؛ محسن شفیعی نیا؛ وحید رضوی طوسی


97. نمایش احتمالاتی آسیب‌های ناشی از انفجار داخلی برسازه‌های بتن مسلح

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آذر 1397

سینا ملک پور؛ محمدرضا معرف‌زاده


98. مقایسه شاخص های خسارت در بررسی عملکردی قاب های خمشی ویژه بتنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آذر 1397

حسن استادحسین؛ مجتبی حنطه؛ محسن امیدی آشتیانی نژاد


99. تحلیل مودال تیرهای بتن آرمه دارای ترک با استفاده از یک تکنیک جدید مبتنی بر روش اجزای محدود

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آذر 1397

علی علی جانی؛ مرتضی خمامی ابدی؛ جواد رزاقی


100. بررسی عددی رفتار لرزه ای قابهای خمشی فولادی با میانقاب بنایی هیبریدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آذر 1397

محمودرضا شیراوند؛ سروش سیفی بوشهری


101. بهینه‌سازی کیفیت پروژه‌های عمرانی از طریق تئوری پایایی سیستم‌ها با استفاده از الگوریتم کلونی مورچه‌گان کمینه بیشینه بهبودیافته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آذر 1397

سعید نجفی زنگنه؛ ناصر شمس قارنه؛ پرنیان عزیزی؛ عبدالحمید اشراق نیا جهرمی


102. محاسبه شکل مدهای سیستم سازه – سیال به روش تکرار زیرفضا با انتقال تهاجمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آذر 1397

سید اصغر ارجمندی؛ ساعد رضایی


یادداشت پژوهشی

103. رفتار لرزه‌ای صفحات اتصال انتهایی در قاب‌های فولادی با مهاربندی همگرا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آذر 1397

محمد رضا ادیب رمضانی؛ علیرضا قلیچ خانی


104. بررسی عددی اثر شکل مقطع بر ظرفیت باربری نهایی ستون بتن مسلح تقویت شده باCFRP

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آذر 1397

مسعود محمودآبادی؛ فرشته سخائی پور


علمی - پژوهشی

105. مقایسه مدل ساده شده چند المان محوری با مدل فایبر در مدلسازی غیرخطی دیوار برشی بتنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آذر 1397

پریسا اسماعیل تبار نشلی؛ جواد واثقی امیری؛ حر خسروی


یادداشت پژوهشی

106. مطالعه آزمایشگاهی اثر غلظت محلول‌های سیلیکات سدیم و پتاسیم هیدروکسید و دمای ساخت بر زمان گیرش و مقاومت فشاری ملات ژئوپلیمری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آذر 1397

هادی نظرپور؛ سید میلاد جمالی


علمی - پژوهشی

107. دو شیوه‎ی یافتن برش پایه‎ برای طرح خمیری قاب ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آذر 1397

محمد رضایی پژند؛ الهام میرافضلی


108. بررسی رفتار لرزه ای و مشخصات مفاصل سازه ای تیرها و قاب‌های کامپوزیت سیمانی مسلح توانمند HPFRCC

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آذر 1397

محمد کاظم شربتدار؛ زکیه سادات شریعت پناهی


109. ارزیابی لرزه ای فروریزش پیش رونده در ساختمان های کوتاه مرتبه 3 طبقه بتن مسلح ناشی از حذف ستون میانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آذر 1397

سمیه کریمیان


یادداشت پژوهشی

110. تحلیل تقریبی سازه های بلند لوله قابی در برابر بارهای جانبی سهمی شکل استاتیکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آذر 1397

مسعود محمودآبادی؛ سیدمحمدرضا حسنی؛ محمد ضائفی


یادداشت فنی

111. بررسی تاثیر نوع اتصال گیردار بر رفتار غیرخطی و ضریب اضافه مقاومت قاب‌های خمشی فولادی ویژه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آذر 1397

امیراحمد هدایت؛ بهرام طاهری


یادداشت پژوهشی

112. طراحی آسانسور با مکانیزم حرکتی بال‌اسکرو جهت کاربرد در صنعت ساختمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آذر 1397

جواد راستی


113. ارزیابی تاثیر خاکستر بادی ، پودر زئولیت و الیاف شیشه بر رفتار خمشی تیرهای سبک سازه‌ای حاوی سنگدانه اسکوریا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آذر 1397

یوسف زندی؛ ابوالفضل رضایی


114. پهنه بندی پارامترهای مقاومتی خاک با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS (مطالعه موردی شهر بندرعباس)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آذر 1397

عادل عساکره؛ مسعود مصفا


علمی - پژوهشی

115. بررسی آزمایشگاهی رفتار خمشی و شکل‌پذیری تیرهای دو دهانه بتن مسلح با جایگزینی کامپوزیت سیمانی الیافی توانمند (HPFRCC)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آذر 1397

رامین احسانی؛ محمد کاظم شربتدار؛ علی خیرالدین


116. بررسی آزمایشگاهی و آماری مقاومت فشاری و کششی بتن پودری (RPC) در سنین مختلف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آذر 1397

محمد علی دشتی رحمت آبادی؛ فرزاد شهابیان مقدم؛ حسن حاجی کاظمی


117. ارائه روابطی تجربی برای تخمین فرکانس اصلی ارتعاش برج های تاریخی مصالح بنایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آذر 1397

محمدامیر نجفقلی پورحقیقی؛ حسین درویشی؛ سیدمهدی دهقان؛ محمودرضا ماهری


یادداشت پژوهشی

118. شناسایی و ارزیابی ریسک در پروژه های ساخت پتروشیمی در ایران؛ مطالعه موردی: هلدینگ پتروشیمی باختر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آذر 1397

محمد شریعتمداری؛ نسیم نهاوندی


علمی - پژوهشی

119. طراحی لرزه ای بهینه سازه های با میراگر پسماندی با در نظر گرفتن انعطاف پذیری خاک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1397

بهنود گنجوی


120. مقایسه‌ی عملکرد بهینه‌ی مدل‌های ویسکوز و ویسکوالاستیک کلوین-وُیت در سیستم مهار بازویی میرا شده در ساختما‌ن‌های بلند تحت ارتعاش جانبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 دی 1397

مجید امین افشار؛ محمد مهدی معمارپور؛ بهادر خانلری


121. انتخاب مصالح نوین مناسب جهت اجرای دیوار غیرباربر در ساختمان‎ها به روش تحلیل سلسله مراتبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 دی 1397

مریم لطفی؛ محمد هادی علیزاده الیزئی؛ حسن احمدی


122. اثر انتخاب نگاشت زلزله بر انرژی هیسترزیس و شاخص خرابی پارک-انگ در قاب-های خمشی بتن مسلح

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 دی 1397

غلامرضا عبداله زاده؛ محمد سازجینی


123. مطالعه ی رفتار سیستم قاب با ستون پیوند شده (LCF) طراحی شده مبتنی بر عملکرد، تحت زلزله‌های حوزه ی دور و نزدیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 دی 1397

مجید قلهکی؛ فرنام فروزان؛ امید رضائی فر


124. توزیع بهینه ی میراگر ویسکوز در طراحی بر اساس جابجایی مستقیم سازه های کنترل شده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 دی 1397

سولماز مرادپور؛ مهدی دهستانی


125. بررسی تاثیر طول و زاویه ترک بر رفتار سدهای وزنی بتنی: مطالعه موردی سد تنظیمی انحرافی گتوند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 دی 1397

زینب دریکوند؛ حسن کیامنش؛ نجف هدایت


126. تأثیر آزاد کردن اتصال ورق از ستون‌ها در دیوار برشی فولادی تحت بارگذاری‌های مختلف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 دی 1397

سید علی اصغر حسین زاده؛ علی کاظمی؛ محمد علی برخورداری؛ مهدی میرزایی


یادداشت پژوهشی

127. بررسی تأثیر گام فنر بر عملکرد بتن حاوی فنر فولادی کم‌کربن بازیافتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 دی 1397

قاسم پاچیده؛ مجید قلهکی؛ امین مشتاق


علمی - پژوهشی

128. اثر سخت‌کننده‌ها بر مشارکت قاب پیرامونی و رفتار لرزه‌ای دیوار برشی فولادی سخت‌شده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 دی 1397

پرویز عبادی؛ مسعود پیش بین


129. اثر اندرکنش غیرخطی خاک-سازه بر پاسخ لرزه‌ای ساختمان‌های قاب خمشیِ ویژه‌‌ کوتاه تا بلند مرتبه فولادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 دی 1397

محمد اربابی؛ حسین تحقیقی


یادداشت پژوهشی

130. بررسی تأثیر شکل، ابعاد و موقعیت بازشو بر رفتار لرزه ای دیوار برشی فولادی متصل به تیر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 دی 1397

مسعود پورحسن شهری؛ علی منصوری


علمی - پژوهشی

131. بررسی اثر اندرکنش باد- سازه بر پاسخ طولی ساختمان‌های بلند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 دی 1397

بهنام شیرخانقاه؛ هوشیار ایمانی کله سر


132. بهینه‌سازی زمان، هزینه و کیفیت در روش زنجیره بحرانی در شرایط چند پروژه-ای و محدودیت منابع با در نظرگیری تابع مطلوبیت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 دی 1397

محمدجواد طاهری امیری؛ فرشیدرضا حقیقی؛ احسان اله اشتهاردیان؛ میلاد همتیان؛ رهام خالق نژاد


133. موانع تشریک مساعیِ مطلوب بخش دولتی و غیردولتی در پروژه های ساخت، بهره‌برداری و انتقالِ آزادراهی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 دی 1397

یوسف شهبازی رازلیقی؛ محمد حسین صبحیه؛ حسن دانائی فرد


134. انتخاب مجموعه مناسب حرکات زمین برای تحلیل تاریخچه زمانی با استفاده از طیف خطر یکنواخت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 دی 1397

علی اکبر یحیی آبادی؛ نسرین نعمانی


135. بهینه‌سازی مشخصه‌های میراگر غیرخطی ویسکوز به منظور کاهش پاسخ سازه ی بتنی با رفتار خطی و غیرخطی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 دی 1397

رضا کامگار؛ محمدرضا بابادایی سامانی؛ هیثم حیدرزاده


136. بررسی رفتاردینامیکی لوله های مدفون خم دار افقی به روش عددی و آزمایشگاهی تحت اثر گسل امتدادلغز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 دی 1397

مسعود نکویی؛ سهند سریع الاطلاق فرد؛ اصغر وطنی اسکوئی؛ آرمین عظیمی نژاد


137. تحلیل ناپایداری الاستیک و ارتعاش آزاد تیر تیموشنکو ساخته ‌شده از مواد مدرج تابعی با مقطع متغیر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 دی 1397

معصومه سلطانی؛ بهروز عسگریان؛ وحید جعفری دلیگانی


138. مطالعه آزمایشگاهی مقاوم سازی برشی تیرهای فولادی با استفاده از نوارهای CFRP

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 دی 1397

کامبیز نرماشیری؛ محبوبه جوشنگ ریگی


139. بررسی اثر ضخامت و نوع فولاد بر رفتار دیواربرشی فولادی تحت اثر بار انفجار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 دی 1397

حسین خورشیدی میانایی؛ سید مسعود میر طاهری؛ حمیدرضا رضایی بارونقی


140. تحلیل پایداری ناخطی قاب‌های فولادی ساده نامنشوری با تکیه‌گاه‌های کشسان و پیوند نیمه‌سخت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 دی 1397

محسن بمبائی چی؛ قاسم پاسبان


141. ارائه الگوریتم کنترل فعال فازی بهینه شده با روش مسابقه طناب کشی برای کنترل پاسخ های پل بزرگراه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 دی 1397

مصطفی قلیچی؛ علیرضا میرزا گل تبار روشن؛ حمید رضا توکلی؛ عباس کرم الدین


142. توسعه تابع ارتباط روی ساختگاه برای تولید شتاب های غیر یکنواخت تکیه گاهی با استفاده از روش ارتعاش تصافی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 دی 1397

محسن ایثاری؛ رضا تاری نژاد؛ عبداله سهرابی بیدار


143. میرایی دیوار برشی فولادی در طراحی مستقیم براساس تغییرمکان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 دی 1397

بهرا رضایی بنا


144. ارزیابی پاسخ اتصالات BFP و WFP تحت بار انفجار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1397

سید احمد سید حسینی؛ میرمحسن حسینی


145. بررسی رفتار برشی تیرهای بتنی ساخته شده از سنگدانه بازیافتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 بهمن 1397

حمیدرضا چابکی؛ منصور قلعه نوی؛ آرش کریمی پور؛ محسن خطیبی نیا


146. بررسی منحنی های شکنندگی در قاب های مهاربندی شورون و قطری با میراگر ویسکوز با استفاده از شتاب نگاشتهای مقیاس شده توسط یک الگوریتم فراابتکاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 بهمن 1397

داود صداقت شایگان؛ علیرضا لرک؛ سید امیرحسین هاشمی


147. بررسی چندفیزیکی سازه های محوری به روش پری دینامیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 بهمن 1397

اصغر امانی؛ فرهاد صادق مغانلو


148. تأثیرتثبیت مکانیکی و اصلاح دانه بندی خاک بر مقاومت فشاری خشت؛ تجربه ای برای بهبود رفتار فیزیکی خشت در منطقه اردکان یزد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 بهمن 1397

منصوره درمحمدی؛ محسن فتوحی اردکانی؛ رضا رحیم نیا


149. شبیه سازی موجشکن توده سنگی تحت انفجار زیرآب و بررسی مودهای خرابی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 بهمن 1397

سید احمد سید حسینی؛ امیر فلاح؛ مهدی عجمی


یادداشت پژوهشی

150. راستی آزمایی روابط مقاومت برشی آیین نامه های معتبر موجود برای بتن خودتراکم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 بهمن 1397

مهدی آرزومندی؛ محمد صادق محقق زاده دوانی اصل؛ سید امید مبرقع؛ شقایق افشار


علمی - پژوهشی

151. بررسی شاخص خسارت پارک- آنگ در برخورد دو قاب مجاور هم تحت زلزله های حوزه دور و نزدیک گسل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 بهمن 1397

محسن گرامی؛ رضا وهدانی؛ مهشید ملائیان؛ مصطفی خاتمی


152. توسعه توابع شکنندگی دو متغیره برای سیستم های لوله در مجتمع های صنعتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 بهمن 1397

سید محمود حسینی؛ احسان قلیانی


153. تعیین ضریب رفتار دیوار برشی فولادی در قاب بتن‌آرمه با استفاده از روش طرح پلاستیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 بهمن 1397

حامد ولی زاده؛ مجید قلهکی


154. بررسی مشخصات مکانیکی، الکتریکی و ریز ساختار بتن فراتوانمند حاوی درصدهای مختلف دوده سیلیس و الیاف پلی وینیل الکل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 بهمن 1397

میرعلیمحمد میرگذار لنگرودی؛ سید حسین قاسم زاده موسوی نژاد؛ جلیل باراندوست؛ اردلان غنی زاده


155. تحلیل اجزای محدود اتصالات پیچ کور ورقهای انتهایی توسعه یافته و هم تراز تیر فولادی به ستون با مقطع توخالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 بهمن 1397

محسن ایزدی نیا؛ نیما ریاحی


156. ارزیابی لرزه ای قاب های خمشی محیطی مجهز به کمربند خرپایی با تحلیل نوین غیرخطی اصلاح شده فزاینده (IMPA)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اسفند 1397

حامد غلامی حیدرآبادی؛ جعفر کیوانی قمصری؛ سید حسین حسینی لواسانی


157. مطالعه عددی تأثیر قرارگیری جداسازهای لاستیکی با هسته سربی در حالت‌های جداسازی شده پایه و میان طبقه ای بر رفتار سازه‌های بتن آرمه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اسفند 1397

ابراهیم زمانی بیدختی؛ امیرمحمد تقوی؛ حامد کوهستانیان


158. ارزیابی تاثیر میکروسیلیس بر خواص مکانیکی بتن های با سنگدانه های ریز بازیافتی بتنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اسفند 1397

سیدفتح اله ساجدی؛ رضا افشار


159. پیشنهاد روش هایی برای اصلاح مشخصات مکانیکی سنگهای مصنوعی گرانیتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اسفند 1397

احمد علی نژاد؛ صادق دردائی؛ حامد باقری


160. مدیریت طراحی و ساخت بهینه بر روی مدفن های ضایعات ساختمانی و اجرایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اسفند 1397

مجید احمدپور


161. بررسی آزمایشگاهی تاثیر بارگذاری دینامیکی بر پنل های مسلح مستطیلی ساخته شده با کامپوزیت سیمانی خود تراکم الیافی و ورق های مشبک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اسفند 1397

احمد دالوند؛ حسین حاتمی؛ آرزو صیدی چگنی


162. تاثیر میراگرTADAS در سازه های فولادی تحت زلزله حوزه دور و نزدیک گسل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اسفند 1397

سیروس غلامپور؛ علی ناصری؛ غزاله متولی


163. بررسی تحلیلی اثرات ضربه تیرها در طبقات سازه با نگرشی بر تخریب پیش‌رونده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اسفند 1397

قاسم گرجی بندپی؛ غلامرضا عبداله زاده درزی؛ علی رحمانی فیروزجائی


164. مقایسه روش تحلیل استاتیکی غیر‌خطی استاندارد 2800 ایران با آیین‌نامه ASCE/SEI 41-13 آمریکا در ساختمان‌های بتن‌آرمه با سیستم قاب خمشی متوسط

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 فروردین 1398

عبدالحسین فلاحی؛ بهادر حبیبی پورزارع؛ ارژنگ صادقی


165. تأثیر آرایش‌های مختلف میلگردهای عرضی بر رفتار ستون‌های بتنی در بارگذاری ناگهانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 فروردین 1398

غلامرضا نوری؛ علی معصومی؛ جمال برماه


166. مطالعه‌ای بر مقاومت فشاری، مدول الاستیسیته استاتیکی و دینامیکی بتن‌های خودتراکم حاوی نانو مواد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 فروردین 1398

رحمت مدندوست؛ صابر دیلمی پشتجوئی


167. بررسی آزمایشگاهی تاثیر الیاف فولادی بر مقاومت مکانیکی و ضربه‌ای دال های کامپوزیتی خود تراکم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 فروردین 1398

احمد دالوند؛ امیر محمد امیری؛ بهناز جهانگیری


168. بررسی پاسخ ساختمان‌های فولادی مجهز به مهاربندهای کمانش ناپذیر در برابر خرابی پیشرونده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1398

یعقوب محمدی؛ میثم باقری پوراصیل


169. ارائه رابطه کاهندگی تابع شدت اریاس در فلات ایران با استفاده از الگوریتم هوشمند توسعه ژنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1398

علی توسلیان؛ محمد شامخی امیری؛ عطیه اسحاقی


170. بررسی بارکمانش ارتجاعی ستون های یکنواخت و غیریکنواخت تحت بار محوری غیریکنواخت با استفاده از روش اجزای محدود

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اردیبهشت 1398

مسعود محمودآبادی؛ سیدمحمدرضا حسنی؛ رضا اکبری


171. مطالعه مقاومت فشاری، نفوذپذیری و خوردگی میلگردها در نمونه‎های بتنی حاوی پوزولان‎های دوده سیلیسی، خاکستر بادی و زئولیت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اردیبهشت 1398

محمود نادری؛ علیرضا کبودان؛ کیمیا کارگرفرد


172. ارزیابی کاربرد روش "پیچش" برای تعیین مقاومت های فشاری و خمشی در جای بتن الیافی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اردیبهشت 1398

محمود نادری؛ علی صابری ورزنه؛ علیرضا اسماعیلی


173. پهنه‌بندی نقاط مناسب برای اسکان موقت بعد از رخ‌داد زلزله در شهر کرج با استفاده از تئوری منطق فازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اردیبهشت 1398

آزاده قدیمی حمزه کلایی؛ علیرضا وفایی نژاد؛ غلامرضا قدرتی امیری


174. بررسی رفتار ستونهای مرکب فولادی بتنی دوجداره با جداره داخلی دایره ای و جداره خارجی شش ضلعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اردیبهشت 1398

مرتضی نقی پور؛ سیده مائده مهدوی شلمانی؛ صالح محمد ابراهیم زاده سپاسگزار


175. بررسی اثر آب به سیمان و حجم الیاف فولادی در پارامترهای شکست بتن خودمتراکم حاوی الیاف فولادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اردیبهشت 1398

محمد قاسمی؛ محمد رضا قاسمی؛ سید روح الله موسوی


176. ارزیابی اثر میراگرهای مایع تنظیم شده(TLD) و تنظیم شده ی اصلاحی(MTLD) بر رفتار لرزه ای قابهای خمشی فولادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اردیبهشت 1398

نادر هویدایی؛ میثم میرزاپور؛ نازیلا کاردان


177. بررسی درصدهای مختلف الیاف فلزی جهت بهبود مشخصات مکانیکی و دوام بتن در دماهای بالا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اردیبهشت 1398

رمضانعلی ایزدی فرد؛ مهرداد عبدی مقدم


178. بررسی آزمایشگاهی تاثیر استفاده از ریزدانه و پودر دولومیت به صورت مجزا بر خواص فیزیکی بتن متخلخل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اردیبهشت 1398

سعید فرزین؛ مهران منوچهری نیا؛ حجت کرمی؛ فرهاد موسوی


179. ارزیابی زمان گیرش و مقاومت فشاری خمیر ژئوپلیمر حاوی سرباره کوره آهنگدازی و زئولیت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1398

مریم محمدی فتیده؛ ملک محمد رنجبر


180. بررسی آزمایشگاهی مقاومت فشاری و کششی بتن پودری (RPC) دارای الیاف فولادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1398

محمد علی دشتی رحمت آبادی؛ فرزاد شهابیان مقدم؛ حسن حاجی کاظمی


181. تحلیل دینامیکی دودکش های فولادی با احتساب مولفه های دورانی زمین لرزه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1398

امیرجواد مرادلو؛ حسین بیات؛ احسان تیموری


182. تحلیل لرزه ای انواع قوس های سنتی با استفاده از مدلسازی عددی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1398

محسن زرقانی؛ فاطمه مهدی زاده سراج؛ حامد سرکرده


183. رفتارسازه ای پانهای ساندویچی بتنی پیش ساخته یک طرفه و دوطرفه با لایه تحتانی متفاوت و هسته بتن سبک تحت بارخمشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اردیبهشت 1398

آرش توتونچی؛ الله داد احمدی


184. ارزیابی آسیب پذیری لرزه‌ای سازه فولادی مقاوم‌سازی شده با میراگر مشتق کسری با لحاظ متغیرهای غیرقطعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اردیبهشت 1398

پیام اسدی؛ مریم بهشتی


185. مطالعه اثر مودهای بالای سازه بر نیازهای لرزه ای تیغه های آجری مجوف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اردیبهشت 1398

علیرضا کازرونیان؛ محمدتقی کاظمی


186. بررسی آزمایشگاهی ظرفیت باربری پی رادیه شمع و مقایسه با نتایج مدل هایپربولیک اصلاح‌شده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 خرداد 1398

محمد جمال ملک خانی؛ جعفر بلوری بزاز


187. اثرات مدل سازی مفاصل پلاستیک اتصالات صلب بر مقاومت خرابی پیشرونده قاب های خمشی فولادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 خرداد 1398

محمد سقای صاحب الزمان؛ محمد رضا شیدایی؛ علیرضا سلماسی


188. بررسی اثرات میراگر جرمی چندگانه در کاهش پارامترهای لرزه ای ساختمانهای بلند قاب خمشی فولادی منظم و دارای نامنظمی در پلان تحت زلزله های حوزه دور و نزدیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 خرداد 1398

رضا وهدانی؛ محسن خزائی؛ علی خیرالدین


189. تحلیل حساسیت زمان گسیختگی قاب بتن‌آرمه در شرایط آتش‌سوزی پس از حذف ستون تحت خرابی پیش‌رونده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 خرداد 1398

majid moradi؛ حمید رضا توکلی؛ غلامرضا عبداله زاده


190. ارزیابی تأثیر محتوای فرکانسی بارهای لرزه‌ای به‌منظور شناسایی ناهنجاری‌های زیرسطحی با استفاده از امواج رایلی و طولی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 خرداد 1398

سهراب میراثی؛ حسین رهنما


191. بررسی و اولویت بندی موانع و چالش های مدیریت ریسک در پروژه های ساختمانی به روش مشارکت دولتی - خصوصی با استفاده از FMEA فازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 خرداد 1398

علی پروری؛ بهزاد رستمی


192. ارائه رابطه تحلیلی محاسبه مقاومت دیوارهای برشی فولادی مرکب به کمک نرم‌افزار ABAQUS

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 خرداد 1398

مجید قلهکی؛ امید رضائی فر؛ محمد صادق رحیمی خواه


193. معرفی و بررسی اتصال جدید ستون طبقه انتقالی در ساختمان های ترکیبی در ارتفاع

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 خرداد 1398

فرزاد بحری؛ محمد علی کافی؛ علی خیرالدین


194. مطالعه آزمایشگاهی فیوز نوین کمانش‌ناپذیر کامپوزیتی برای مهاربندهای هم‌محور تحت بار چرخه‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 خرداد 1398

مسعود محمدی؛ محمد علی کافی؛ علی خیرالدین؛ حمیدرضا رونق


195. طراحی بر اساس عملکرد پلاستیک دیوار برشی فولادی در قاب بتن‌آرمه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 خرداد 1398

حامد ولی زاده؛ مجید قلهکی


196. بررسی آزمایشگاهی و عددی میراگر لوله‌ای جدید دوسطحی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 خرداد 1398

الهام مودب؛ حسین تیزهوش


198. شناسایی و تبیین عوامل موثر بر پیچیدگی محیطی پروژه‌های مشارکت عمومی خصوصی مطالعه موردی: قراردادهای مشارکت آزادراهی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 خرداد 1398

سید محمد مهدی میرمعزی؛ محمد حسین صبحیه


199. تاثیر رفتار غیرخطی خاک و بلند شدن فونداسیون بر پاسخ لرزه ای سازه های تکدرجه آزادی غیرارتجاعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 خرداد 1398

امیر حسین جعفریه؛ محمد علی قناد


200. ارزیابی کفایت فاصله جدایی بین قاب‌های ساختمانی با در نظر گرفتن اثرات اندرکنش سازه-خاک-سازه و استفاده از الگوریتم بهینه‌سازی ازدحام ذرات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 تیر 1398

سعیده امینی مقدم؛ محمدایمان خداکرمی


201. عیب‌یابی صفحات فولادی مبتنی بر مقایسه نتایج تحلیلی تبدیل موجک گسسته دو بعدی شکل مودهای اولیه و ثانویه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 تیر 1398

محتشم خان احمدی؛ امید رضائی فر؛ مجید قلهکی


202. اثرشکل و میزان الیاف سیس نخل خرما بر مقاومت فشاری و کششی بتن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 تیر 1398

محمد حسن میرابی مقدم


یادداشت پژوهشی

203. بررسی تأثیر آب مغناطیسی بر خواص رئولوژی و مکانیکی بتن‌های سبک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 تیر 1398

سیدفتح اله ساجدی؛ حمیدرضا هلاکویی


علمی - پژوهشی

204. بررسی رفتار لرزه‌ای قاب‌های مهاربندی کمانش تاب نامتقارن مجهز به ستون همبند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 تیر 1398

نادر هویدایی؛ نوید احمدی


205. بررسی آزمایشگاهی تاثیر همزمان آب حاوی میکرو نانو حباب و فوق روان کننده بر مشخصات زمان گیرش و مقاومت فشاری ملات سیمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1398

علی ترکی؛ فضل الله ساغروانی؛ جلیل شفائی


206. بررسی عددی رفتار دال‌های ضعیف یک‌طرفه مقاوم‌سازی شده با استفاده از ورقه‌های بتن توانمند الیافی تحت بار انفجار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1398

فریدون امیدی نسب؛ محمد افروزنیا


207. ارائه یک مدل مدیریت بحران برای طراحی ابنیه امدادی بر اساس BIM و روش AHP

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1398

سودابه والی زاده؛ علی پروری


208. شناسایی محل تغییر جرم در سازه با استفاده از روش پردازش تصاویر دیجیتال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1398

امین حواران؛ موسی محمودی صاحبی


209. بررسی اثر برخورد بر عملکرد قاب‌های فولادی جداسازی شده لرزه‌ای در جنبش‌های حوزه نزدیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1398

مونا قلعه نوی؛ مصطفی مسعودی


210. بررسی رفتار قاب‌های مهاربندی همگرا فولادی بلندمرتبه تحت اثر بار آتش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مرداد 1398

محمد رسول کفاش بازاری؛ عباس کرم الدین


211. محاسبه زمان تناوب اصلی قاب دیوار برشی فولادی کامپوزیت و بررسی اثر دهانه و ضخامت پوشش بتن بر آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مرداد 1398

مجید قمری؛ مجید قلهکی


212. بررسی رفتار لرزه‌ای قاب فولادی با در نظر گرفتن اثرات اندرکنش خاک-سازه تحت زلزله-های متوالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مرداد 1398

علیرضا کرک آبادی؛ محمدایمان خداکرمی؛ مصطفی فرجیان


213. تحلیل و طراحی بهینه ی پل‌های بتنی جعبه‌ای قطعه‌ای پیش‌ساخته با اجرای طره‌ای متعادل، مطالعه موردی: پل استقلال اصفهان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مرداد 1398

رضا قیامت؛ مرتضی مدح خوان


214. الگوی سنجش ریسک پذیری و ریسک گریزی عوامل موثر بر درآمدهای پایدار شهرداری به منظور مدیریت بهینه پروژه های عمرانی(مطالعه موردی: شهرداری کرج)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مرداد 1398

محمد جواد کاظمینی؛ سید احسان شیرنگی؛ مهدی بغدادی


215. بررسی پاسخ مهاربندهای هم محور مجهز شده با فیوز موضعی مقید شده جانبی تحت بارگذاری سیکلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مرداد 1398

علی کچوئی


216. مطالعه پارامتری پاسخ عرضی ساختمان‎های بلند در برابر باد بر مبنای تحلیل حوزه فرکانس و ارتعاشات تصادفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مرداد 1398

نهمت خدائی


217. بررسی تاثیر مقاومت فشاری بتن در عملکرد محوری ستون‌های دوجداره فولادی پرشده با بتن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مرداد 1398

وسام کلمی زاده؛ حمید صابری؛ امیر مختاری؛ وحید صابری


218. ارزیابی پاسخ لرزه ای سازه های نامنظم در پلان با استفاده از ترکیب جداگرهای لاستیکی هسته سربی و اصطکاکی پاندولی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 مرداد 1398

محمودرضا شیراوند؛ حسام کتابداری


219. مدیریت ضایعات حاصل از ساخت و تخریب در پروژه‌های صنعت ساخت با استفاده از رویکرد پویایی سیستم‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 شهریور 1398

ایمان شفیعی؛ احسان اله اشتهاردیان؛ مجتبی عزیزی


220. آنالیز اقتصادی چلیک‌های دولایه فضاکار درفرم، مدولاسیون‌ و نسبت خیز به دهانه‌ها‌ی متفاوت.

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 شهریور 1398

کاوه یاسمنی؛ حسن صالحی؛ حبیب سعید منیر


221. توسعه کاربرد طیف انرژی کرنشی در پایش سلامت سازه‌های با سیستم قاب خمشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 شهریور 1398

غلامرضا نوری؛ سید حسین حسینی لواسانی؛ محمد شهرابی


222. بهینه سازی مکانیکی و اقتصادی بتن‌‌ها‌ی پرمقاومت حاوی زئولیت و نانوسیلیس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 شهریور 1398

امین لطفی اقلیم؛ محمد سعید کریمی؛ محمدکاظم شربتدار


223. مقایسه نیروی محوری میخ، تغییرشکل و سطوح گسیختگی ناشی از گودبرداری درخاک های ماسه ای و رسی با درنظرگرفتن اثر گوشه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 شهریور 1398

جهانگیر خزائی؛ علی قهرمانی


224. ارزیابی و تخمین ضخامت لایه‌های خاک با استفاده از تحلیل چند ایستگاهی امواج سطحی و منحنی پراکندگی امواج سطحی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 شهریور 1398

مهدی هاشمی جوکار؛ حسین رهنما؛ عبدالحسین بغلانی


225. تعیین ضریب رفتار قاب های بتن آرمه تقویت شده با سیستم قاب ستون پیوند شده فولادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1398

علیرضا عزالدین؛ علی خیرالدین؛ مجید قلهکی


226. بررسی رفتار لرزه‌ای دیوار برشی فولادی همبسته طراحی شده بر اساس روش طراحی پلاستیک بر اساس عملکرد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 شهریور 1398

محمد غلامی؛ احسان وزیری؛ عبدالرضا زارع


227. اثر اندرکنش دیوار و قاب در سیستم های دیوار برشی فولادی کنگره‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 شهریور 1398

محمد غلامی؛ احسان وزیری


228. مطالعه آزمایشگاهی تاثیر هندسه پره در میراگرهای تسلیمی شکافدار فولادی بر رفتار لرزه ای آنها و معرفی الگوی بهینه تحت بارگذاری چرخه ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 شهریور 1398

کیانوش نیک هوش؛ محمد علی کافی


229. انتخاب روش ساخت ساختمانی بهینه با استفاده از روش تصمیم‌گیری چند معیاره آنتروپی شانون و ویکور فازی وخاکستری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 شهریور 1398

مسعود پژمرده؛ محمد رضا شهرکی


230. تحلیل پوش‌آور بر اساس برش و پیچش مودال طبقات برای سازه‌های نامنظم در پلان تحت اثر تحریک دو جهته همزمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مهر 1398

کاظم شاکری؛ الهه خان سلطانی


231. بررسی آزمایشگاهی مقاوم‌سازی خمشی تیرهای سراسری بتن‌آرمه با لمینیت پیش‌ساخته کامپوزیت الیافی توانمند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1398

علیرضا بیطرف؛ علی خیرالدین؛ محمد کاظم شربتدار


232. تحلیل هزینه سازه ای در چرخه عمر برای تغییرات ظرفیت خمشی تیرهای بتن آرمه در معرض خوردگی میلگرد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1398

فاطمه اصلانی؛ مهدی دهستانی


233. بررسی تاثیر جمع‌شدگی بر چسبندگی ملات‌های اعمالی بر بتن بستر، با به کارگیری روش‌های "انتقال اصطکاک" و "کشش مستقیم"

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مهر 1398

محمود نادری؛ علی صابری ورزنه


234. ارزیابی عددی روش انرژی اصلاح‌شده در تحلیل مسائل سازه‌ای با هندسه غیرخطی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آذر 1398

جعفر عسگری مارنانی؛ احمد رزاقی؛ محمد صادق روحانی منش


235. مقایسه پاسخ سازه‌های فولادی با میراگرهای مختلف تحت بار انفجارو زلزله

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آذر 1398

محمد فیاض؛ فربد عباسی؛ سحر میرمعینی؛ فریدون خسروی


236. بررسی پدیده اثر اندازه بر روی مقاومت فشاری بتن خود تراکم حاوی میکرو سیلیس و پومیس تفتان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آذر 1398

سید روح الله موسوی؛ امیر سعادتی پور؛ یاسین مختاری؛ صابر شاه نظری اول


237. تحلیل منحنی های شکنندگی پل ها در معرض زلزله های حوزه نزدیک و دور از گسل (مطالعه موردی پل بیل امرسون)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آذر 1398

حسین پهلوان؛ علیرضا میرزا گل تبار روشن؛ علی ناصری


238. بررسی یک مدل پیشنهادی برای میراگر جرمی با سختی غیرخطی هندسی نرم‌شونده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آذر 1398

کریم بادامچی؛ محمد خلیل خلیلی؛ کیا بادامچی


239. توسعه مدل خرپایی برای تخمین ظرفیت برشی تیرهای دارای بازشوی لوبیایی در جان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آذر 1398

وحید اکرمی


240. بررسی عملکرد قاب های خمشی فولادی با مهاربندهای زانویی تحت اثر برخورد وسایل نقلیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آذر 1398

کوروش مهدی زاده؛ عباسعلی صادقی؛ سیده وحیده هاشمی


241. تاثیر بستر الاستیک وینکلر بر ارتعاش آزاد تیر ماهیچه‌ای براساس تئوری الاستیسیته غیرمحلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 آذر 1398

معصومه سلطانی؛ معصومه محمدی؛ بهروز عسگریان


242. بررسی رفتار پل‌های قدیمی راه آهن تحت اثر حرکت قطار پرسرعت پردیس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 آذر 1398

مهدی یزدانی؛ پیمان عظیمی


243. بررسی تغییرات ضریب تغییرمکان غیرخطی تحت توالی لرزه‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 آذر 1398

غلامرضا عبداله زاده؛ وحید واحدیان؛ حامد حمیدی


244. توسعه الگوریتم همپیچی منفرد گسسته جهت آنالیز ارتعاش آزاد دیوارهای برشی کوپله

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 دی 1398

امیر زایری بغلانی نژاد؛ محمد شکراللهی


245. عیب‌یابی دیوارهای پیش‌ساخته (صفحات 3D پانل) مبتنی بر الگوریتم شناسایی تبدیل موجک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 دی 1398

محتشم خان احمدی؛ امید رضائی فر؛ مجید قلهکی


246. تعیین ضریب ایمنی جزئی (γM) مربوط به مشخصات مصالح بنایی تاریخی ایرانی با لحاظ‌نمودن عدم قطعیت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 دی 1398

محمد سعید کریمی؛ مهرداد قمری؛ عبدالعظیم امیرشاه کرمی


247. ارائه و تعیین الگوی بهینه برای مقاوم‌سازی مستقیم برش منگنه‌ای دال‌تخت بتن‌مسلح با استفاده از FRP بادبزنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 دی 1398

داود نیک طلب؛ فرهنگ فرحبد؛ علیرضا مناف پور؛ مژده زرگران


248. تاثیر عدم‌قطعیت‌های سازه‌ای دیوار برشی فولادی بر عملکرد لرزه‌ای قاب خمشی بهسازی‌شده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 بهمن 1398

مهدیه مداحی؛ محسن گرامی؛ حسین نادرپور


249. مکان یابی بهینه بیمارستان با استفاده از رویکرد ترکیبی ANP و GIS در محیط فازی (مطالعه موردی در شهر اراک)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 بهمن 1398

محمد احسانی فر؛ نیما همتا؛ محیا ساغری


250. بررسی استحکام کششی وصله های جوشی میلگرد های فولادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 بهمن 1398

پویان اشرف پور؛ محسن آدابی؛ احسان درویشان؛ سیاوش معینی


251. توسعه منحنیهای شکنندگی فروریزش با در نظرگرفتن عدم قطعیتهای مدل سازی با استفاده از شبیه سازی LHS و شبکه‌های عصبی مصنوعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 بهمن 1398

محمدامین بیاری؛ ناصر شابختی؛ اسماعیل ایزدی زمان آبادی


252. بررسی تحلیلی و آزمایشگاهی تیرهای عمیق بتن مسلح دارای گشودگیهای دایروی CFRPتقویت شده با ورق های

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 بهمن 1398

ابوالفضل عربزاده؛ حمید کریمی زاده


253. بررسی رفتارچرخه ای قاب دارای مهاربند کمانش‌ناپذیر با پیکربندی خارج از مرکز در حالت برگشت‌پذیر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اسفند 1398

الناز زارع؛ محمد غلامی؛ شمس الدین هاشمی


254. بررسی رفتار نمونه های بتنی ساخته شده با افزودنی های الیاف فلزی ، میکروسیلیس ،خاکستر بادی و الیاف هیبریدی تحت الگوهای مختلف بارگذاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اسفند 1398

جواد اسفندیاری؛ امید حیدری


255. ارزیابی قابلیت اعتماد قاب‌های خمشی سه‌بعدی طراحی شده بر مبنای آیین‌نامه‌های نسخه 87 و 92 فولاد ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اسفند 1398

حمیدرضا ایرانی؛ وحید رضا کلات جاری؛ محمدحسین دیبایی بناب


256. مطالعه پارامتریک دیواربرشی مرکب با خرپای فولادی مدفون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اسفند 1398

سحر میرمعینی؛ حسینعلی رحیمی بندر آبادی؛ بهروز احمدی ندوشن


257. ارزیابی رفتار دینامیکی مخازن استوانه‌ای فولادی تحت اثر زلزله های دور و نزدیک گسل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اسفند 1398

رضا تاری نژاد؛ عزیزه حسین جانی


258. مدیریت بهینه سازی مصرف انرژی با رویکرد ساختمان انرژی صفر با استفاده از روش فازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اسفند 1398

محمد جواد کاظمینی؛ عباس تاج الدینی؛ مجتبی حکیمی


259. ارزیابی مکانیزم‌های حمایت‌ دولت از بخش خصوصی در مواجهه با ریسک درآمد در پروژه‌های راه مشارکت عمومی-خصوصی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اسفند 1398

آیدا رحیمی گلخندان؛ محمود گلابچی


260. تخمین نفوذپذیری ورق های GFRP تقویت کننده بتن، تحت شرایط محیطی حاد به روش "محفظه استوانه ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اسفند 1398

محمود نادری؛ محمد مهدی شاه محمدی؛ رزا رهبری


261. ارزیابی کارآیی میراگر ویسکوز فعّال در زلزله‌های حوزه دور و نزدیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اسفند 1398

علی جلائی فر؛ مهدی کیانی


262. بررسی تاثیر نانوسیلیس بر مشخصات مکانیکی کامپوزیت ‌های سیمانی حاوی الیاف پلی پروپیلن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اسفند 1398

موسی مظلوم؛ سارینا نوروزی؛ محمد اکبری جمکرانی


263. تحلیل تجربی ، تئوری و شبیه‌سازی‌ عددی ‌ورق‌های ‌فلزی ‌AL3105، st12، ck45 با لایه چینی متقابل تحت ضربه سقوط آزاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اسفند 1398

آرش بشیری؛ مجتبی حسینی؛ حسین حاتمی


264. بررسی عددی اثرات ساختگاه بر بزرگ‌نمایی امواج زلزله‌ی‌‌‌ منطقه‌‌ فولادی شهرستان سرپل‌ذهاب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اسفند 1398

حسن شرفی؛ نیلوفر رئیسی


265. بررسی آزمایشگاهی خصوصیات تازه و سخت شده بتن خودتراکم حاوی سنگدانه درشت و ریز سرباره کوره قوس الکتریکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اسفند 1398

محبوبه میرزایی؛ محمد حامدنژاد؛ علیرضا دادپور


266. بررسی اثر تغییرات مشخصات هندسی، قیودات جانبی و پیش‌فشار بر روی ظرفیت جابجایی دیوارهای برشی بنایی تاریخی ایرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اسفند 1398

محمد سعید کریمی؛ مهرداد قمری؛ عبدالعظیم امیرشاه کرمی


267. ارزیابی عملکرد اتصال فلنجی تیر به ستون فولادی با بکارگیری ورق موج‌دار در جان مقاطع I شکل و فناوری نانو در مصالح

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اسفند 1398

سید مهدی بنی جمالی؛ کوثر یزدان نجاد


268. بررسی پاسخ لرزه ای پایپ رک های مجهز به میراگر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اسفند 1398

علی پروری؛ محمدامین هوشمند


269. مطالعه آزمایشگاهی پارامترهای موثر بر رفتار قابهای خمشی فولادی دارای دیوارهای میانقاب بنایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اسفند 1398

مهرزاد تحملی رودسری؛ مهدی کهریزی؛ مرتضی ترکمان؛ کیهان اسور؛ محمد رضایی کرماجانی؛ مهدی عزیزپور؛ بهروز دولتیاری؛ علی احمد غلامی


271. برآورد هزینه های ساختمان با روش های هوشمند داده مبنا و مشخص کردن عوامل تاثیرگذار بر هزینه‌های ساخت ( مطالعه موردی شرق استان تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اسفند 1398

رضا لطفی کاظمی؛ محمدجواد طاهری امیری؛ علی اشرفیان؛ حسین پهلوان


272. بررسی خرابی پیشرونده در ساختمانهای مهاربندی شده همگرا و واگرا با استفاده از تحلیل غیر خطی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اسفند 1398

رضا جلالی لاریجانی؛ حیدر دشتی ناصر آبادی؛ ایمان آقایان


273. ارزیابی احتمالاتی عملکرد لرزه‌ای ساختمان های بلند با سیستم قاب خمشی ویژه مجهز به مهاربندهای کمانش ناپذیر توسط منحنی‌های شکنندگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1398

حسین پهلوان؛ علی ظریف مقدم باصفت؛ محمد شامخی امیری؛ پژمان نمیرانیان


274. انتخاب پیمانکار عمرانی با استفاده از روش سوارا و کوپراس: مطالعه موردی شرکت زاگرس جنوبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 فروردین 1399

علیرضا والی پور؛ مهدی جمالی


275. اثر ورق میانی پرکننده و مهار جانبی در رفتار سیکلی قابهای مهاربندی واگرا با تیر پیوند قائم جفت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 فروردین 1399

علی گل افشار؛ محمد حسین ثقفی؛ رامین شکیبایی


276. تاثیرات اندرکنش دینامیکی بین تجهیزات متصل پست های برق بر پاسخ لرزه ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 فروردین 1399

امیر قهرمانی باغمیشه؛ همایون استکانچی


277. ترکیب مدل‌های شبکه عصبی برای پیش‌بینی مقاومت چسبندگی میلگردهای پلیمری با الیاف شیشه به بتن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 فروردین 1399

احمد فتحی؛ فرشاد پیمان


278. طراحی بهینه بر مبنای قابلیت اعتماد سازه ها با استفاده از الگوریتم کرم شب تاب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 فروردین 1399

علی خدام؛ محمدسعید فرج زاده؛ محسنعلی شایانفر


279. ارزیابی اثر نوع بتن و قطر میلگرد بر مقاومت پیوستگی در سازه‌های بتن‌آرمه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1399

سمانه خاکسفیدی؛ منصور قلعه نوی


280. بررسی آزمایشگاهی خصوصیات تازه و سخت شده بتن ژئوپلیمر خودتراکم و مقایسه آن با سایر بتن ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 فروردین 1399

محبوبه میرزائی علی آبادی؛ محمد حسین سلیمانی؛ علیرضا دادپور


281. تعیین موقعیت بهینه میراگرهای جرمی تنظیم شده چندگانه در ساختمانهای فولادی منظم و نامنظم در پلان تحت زلزله های دور و نزدیک گسل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 فروردین 1399

رضا وهدانی؛ محسن خزائی؛ علی خیرالدین


282. بررسی تاثیر افزایش طول دهانه و ارتفاع طبقه بر خرابی پیشرونده قاب‌های بتن مسلح دارای درصدهای مختلف بازشو در میانقاب بنایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 فروردین 1399

ابراهیم خلیل زاده وحیدی؛ پوریا چاوشانی


283. ارزیابی عملکرد دیوار برشی فولادی مجوف با اشکال و آرایش مختلف سوراخ‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اردیبهشت 1399

حمید صابری؛ وحید صابری؛ مهرداد حسینی؛ ساعد حبیب زاده


284. مدل خرپایی جهت تخمین مقاومت برشی اتصالات تیر به ستون خارجی بتن مسلح فاقد آرماتور عرضی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اردیبهشت 1399

رضا مشهدی؛ محمد علی داستان دیزناب؛ حمید هاشمی


285. تاثیر ترک روی رفتار کمانشی ستون ضعیف شده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اردیبهشت 1399

هادی دهقان منشادی؛ عماد علوی نسب؛ حمیدرضا امیری


286. بررسی آزمایشگاهی تاثیر انواع سنگدانه های پلیمری بازیافتی بر مشخصات مکانیکی بتن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اردیبهشت 1399

پوریا درزه کنانی؛ صادق دردائی؛ حامد باقری


287. بررسی لرزه‌ای چیدمان دیوار برشی فولادی موج‌دار با استفاده از منحنی‌های شکنندگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اردیبهشت 1399

آزیتا اسعدی؛ حامد تجملیان؛ آزاده فروتنی


288. جانمایی بهینه حسگرها جهت پایش سلامت سازه‌‌ی پل‌ها با استفاده از الگوریتم ژنتیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اردیبهشت 1399

سید علی رضویان امرئی؛ امین حاجی زاده امینی


289. بررسی ارتعاش سیستم‌های پیوسته تحت بارهای هارمونیکی با تحلیل ایزوژئومتریک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اردیبهشت 1399

احسان دبیری؛ اصغر امانی داشلجه؛ ناصرالدین شاهبازی


290. مقایسه کاربرد دی اکسید تیتانیوم و نانوسیلیس و سیلیکافیوم در خاصیت خودتمیزشوندگی نمای بتنی برای توسعه پایدار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اردیبهشت 1399

مهدی نژادنادری؛ سیده فاطمه خوشکلام سلیماندارابی؛ راحله رستمی


291. تدوین شاخص کارایی قابهای خمشی فولادی دارای اتصالات مرکز گرا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اردیبهشت 1399

محمد باوندی؛ عبدالرضا سروقد مقدم؛ محمد رضا منصوری؛ آرمین عظیمی نژاد


292. ارزیابی رفتار لرزه‌ای پی سطحی مجاور شیب به کمک شبیه سازی های عددی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اردیبهشت 1399

سحر جلیلی؛ حسین جواهری کوپائی؛ حسن شرفی


293. بررسی و مقایسه عملکرد سازه‌ای قاب‌های بتن‌آرمه مقاوم‌سازی شده با میراگر شکاف‌دار و دستک با حلقه شکل‌پذیر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اردیبهشت 1399

علی معافی؛ علی خیرالدین؛ حمید صابری؛ وحید صابری


294. ارزیابی روش های طراحی سیستم قاب با ستون پیوند شده و بهبود رفتار لرزه ای آن با آرایش ستون پیوند دوتایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اردیبهشت 1399

الهام معروفی؛ محمد رضا منصوری؛ عبدالرضا سروقد مقدم؛ آرمین عظیمی نژاد


295. ارزیابی آزمایشگاهی رفتار غیرخطی دیوارهای بنایی غیر مسلح مقاوم‌سازی شده به روش تسلیح مغزه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اردیبهشت 1399

علی شهری؛ علی معصومی؛ مسعود سلطانی محمدی؛ پیمان همامی


296. مطالعه مقایسه‌ای آشکارسازی خرابی تیرهای فولادی مبتنی بر تبدیلات موجک پیوسته و گسسته پاسخ‌های استاتیکی و دینامیکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اردیبهشت 1399

محتشم خان احمدی؛ امید رضائی فر؛ مجید قلهکی


297. مطالعه آزمایشگاهی و عددی ابزار محدود کننده نیرو- سیستم لوله در لوله

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اردیبهشت 1399

جعفر قلعه جوقی؛ محمد رضا شیدایی؛ سعید تاریوردیلو


298. ارزیابی و مقایسه عملکرد مهاربندهای واگرا و همگرا در مقاوم‌سازی قاب‌های خمشی بتن آرمه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اردیبهشت 1399

ربابه عمرانی؛ محمد علی کافی؛ علی خیرالدین


299. بررسی رفتار اتصالات جوش شده فولادی نیمه گیردار بر رفتار لرزه ای قاب‌های فولادی سه بعدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1399

مجید ملک‌زاده؛ محسنعلی شایانفر


300. مطالعه پایداری قاب های خمشی فولادی در برابر آتش سوزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اردیبهشت 1399

سیدمسعود میریوسفی اول؛ کاظم شاکری


301. انتخاب بهینه پروژه‌های ساخت با استفاده از روش‌های بهترین-بدترین، ویکور و برنامه‌ریزی ریاضی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اردیبهشت 1399

محمدجواد طاهری امیری؛ میلاد همتیان؛ آرمان اصغری


302. ارزیابی ترک خوردگی سدهای بتنی با استفاده از الگوریتم های فراابتکاری و روش‌ شبکه ی عصبی مصنوعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اردیبهشت 1399

سمیه امامی؛ جواد پارسا؛ حجت امامی


303. تأثیر پوزولان پومیس و متاکائولین بر روی دوام بتن بازیافتی و خوردگی میلگردهای آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اردیبهشت 1399

مریم کاظمی بجد؛ سید روح الله موسوی؛ عباسعلی قادری


304. مطالعه‌ی عددی رفتار حرارتی ستون های فولادی پر شده با بتن به همراه پوشش حرارتی منبسط شونده IFC

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اردیبهشت 1399

ابراهیم خلیل زاده وحیدی؛ مصیب حسنی جلیلیان


305. اثر پارامترهای هندسی میان قاب بر برش مقاوم قاب های میانپر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اردیبهشت 1399

سیدمجتبی هژبرالساداتی؛ حسن حاجی کاظمی


306. یک روش تلفیقی بهینه با استفاده از روش های تصمیم گیری چند معیاره جدید جهت رتبه بندی موقعیت های تسهیلات کارگاهی در پروژهای ساخت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اردیبهشت 1399

عبدالرسول پرهیزگارشریف؛ علیرضا لرک؛ عبدالرسول تلوری


307. بررسی عملکرد لرزه ای سازه های قاب فولادی با استفاده از میراگر پیستونی با صفحات نیم دایره ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 خرداد 1399

امین قنادی اصل؛ مهدی عیسی زاده


308. بررسی آزمایشگاهی زوال چرخه‌ای تیر بتن‌آرمه سبک تحت بارگذاری تناوبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 خرداد 1399

تقی مفید؛ حمید رضا توکلی


309. بررسی آزمایشگاهی تاثیر درجه حرارت‌های بالا بر خصوصیات مکانیکی و جذب انرژی بتن مبتنی بر سیمان کلسیم آلومینات مسلح شده با الیاف ترکیبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 خرداد 1399

سعید کردی؛ فریدون امیدی نسب؛ مهدی دهستانی


310. تأثیر سخت کننده‌ها و نحوه‌ی چینش آن‌ها بر پاسخ فرکانسی و لرزه‌ای برج آبگیر در حین ساخت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 خرداد 1399

احسان تیموری؛ سعید عباسی؛ امیرجواد مرادلو


311. طراحی لرزه‌ای بهینه برپایه‌ی عملکرد قاب‌ خمشی فولادی با به‌کارگیری تحلیل دینامیکی غیرخطی و الگوریتم بهینه‌یابی اجتماع ذرات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1399

مهتاب بادامکی؛ پویا زکیان


312. ارزیابی اثرات خرابی فزاینده در برج های فولادی با بکار گیری روش طراحی بر اساس عملکرد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 تیر 1399

مجید ملک‌زاده؛ محسنعلی شایانفر


313. مطالعه آزمایشگاهی اثر کامپوزیت‌های سیمانی مهندسی حاوی نانوالیاف کربن بر اتصال بتنی تیر- ستون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 تیر 1399

ابراهیم خلیل زاده وحیدی؛ محمد رضائی


314. رفتار خارج از صفحه‌ دیوارهای میانقاب آجری دارای بازشو تقویت شده با نوارهای FRP در قاب‌های بتن مسلح تحت بار چرخه‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 تیر 1399

مهرداد حجازی؛ سیاوش ناظری


315. روش جدید برآورد فرکانس طبیعی ساختمان‌های بلند هرمی برای سیستم لوله در لوله و لوله با دیوار برشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 تیر 1399

یعقوب محمدی؛ محمد بابایی؛ امین قنادی اصل


317. تحلیل کمانش استوانه‌های هیبرید کامپوزیت – فلز تحت فشار هیدرواستاتیک با انتهای بسته و شرایط مرزی گیردار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 تیر 1399

احمدرضا قاسمی؛ مهدی سلیمانی


318. ارزیابی خصوصیات مکانیکی و دوام بتن با پودر سنگ مرمر کردستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 تیر 1399

علیرضا حبیبی؛ آرین بذرافکن؛ آرش سیاری