موضوعات = سازه های هیدرولیکی
تعداد مقالات: 5
1. ارزیابی پاسخ لرزه ای سد بتنی دو قوسی تحت تحریک غیر یکنواخت تکیه گاهی با استفاده از روش ارتعاش تصادفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مرداد 1397

رضا تاری نژاد؛ حامد نوری ناورود؛ رامتین صبح خیز؛ محسن ایثاری؛ حامد محجوب


2. بررسی اثرات رسوب در مخزن بر سطح آسیب لرزه ای سد بتنی وزنی تحت زمین لرزه‌های حوزه نزدیک و دور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 شهریور 1397

فرهود کلاته؛ امیر قامتلو


3. بررسی تاثیر طول و زاویه ترک بر رفتار سدهای وزنی بتنی: مطالعه موردی سد تنظیمی انحرافی گتوند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 دی 1397

زینب دریکوند؛ حسن کیامنش؛ نجف هدایت


5. بکارگیری معادلات فضای حالت در تعیین ابعاد دریچه‌ی تخلیه کننده سد دو مخزنی و هوشمند سازی آن

دوره 6، شماره ویژه 1، تابستان 1398، صفحه 157-172

محمد علی لطف اللهی یقین؛ محمدتقی اعلمی؛ محمد رحیم افشانی