موضوعات = سازه های هیدرولیکی
تعداد مقالات: 6
1. مطالعه عددی و آزمایشگاهی شناسایی محل و شدت آسیب در اسکله های شمع و عرشه به روش انرژی کرنشی مودال بهبود یافته-مطالعه موردی: اسکله صادرات LPG پارس عسلویه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 دی 1399

سید رضا سمائی؛ مجید قدسی حسن آباد؛ محمد اسدیان قهفرخی؛ محمد جواد کتابداری


4. ارزیابی پاسخ لرزه ای سد بتنی دو قوسی تحت تحریک غیر یکنواخت تکیه گاهی با استفاده از روش ارتعاش تصادفی

دوره 7، شماره 1، بهار 1399، صفحه 186-198

رضا تاری نژاد؛ حامد نوری ناورود؛ رامتین صبح خیز؛ محسن ایثاری؛ حامد محجوب


6. بکارگیری معادلات فضای حالت در تعیین ابعاد دریچه‌ی تخلیه کننده سد دو مخزنی و هوشمند سازی آن

دوره 6، شماره ویژه 1، تابستان 1398، صفحه 157-172

محمد علی لطف اللهی یقین؛ محمدتقی اعلمی؛ محمد رحیم افشانی