موضوعات = رفتار سازه ها در مقابل بارهای نامتعارف
تعداد مقالات: 10
1. تأثیر آرایش‌های مختلف میلگردهای عرضی بر رفتار ستون‌های بتنی در بارگذاری ناگهانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 فروردین 1398

غلامرضا نوری؛ علی معصومی؛ جمال برماه


2. بررسی اثر تیغه میراگر حلقوی بر رفتار دینامیکی مخازن هوایی ذخیره‌ سیال تحت بار انفجاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 مهر 1397

فرهود کلاته؛ رافق فانی


3. ارزیابی پاسخ اتصالات BFP و WFP تحت بار انفجار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1397

سید احمد سید حسینی؛ میرمحسن حسینی


4. شبیه سازی موجشکن توده سنگی تحت انفجار زیرآب و بررسی مودهای خرابی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 بهمن 1397

سید احمد سید حسینی؛ امیر فلاح؛ مهدی عجمی


5. بررسی تحلیلی اثرات ضربه تیرها در طبقات سازه با نگرشی بر تخریب پیش‌رونده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اسفند 1397

غلامرضا عبداله زاده درزی؛ قاسم گرجی بندپی؛ علی رحمانی فیروزجائی


6. اثر نشست تفاضلی فزاینده در زیر ستون ها بر رفتار یک قاب بتنی با لحاظ نمودن شرایط تکیه گاهی متفاوت

دوره 6، شماره ویژه 1، تابستان 1398، صفحه 173-186

علیرضا پاچناری؛ الهه پیراینده؛ زهرا پاچناری


8. ارزیابی رفتار سیستم توام قاب خمشی و دیوار برشی بتنی نیمه مدفون تحت اثر بارگذاری انفجاری

دوره 5، شماره 1، بهار 1397، صفحه 55-70

پویا حسنوند؛ مجتبی حسینی؛ عبدالزضا سروقد مقدم؛ محمد حیدری رسول آبادی


10. مقایسه طراحی سیستم قاب ساده فولادی و مهاربند هم محور در مقابل انفجار به دو روش ضرایب بار و مقاومت (LRFD) و سطوح عملکردی

دوره 3، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 112-127

پویا حسنوند؛ محمد حیدری رسول آبادی؛ عبدالرضا سروقد مقدم؛ مجتبی حسینی