موضوعات = اندرکنش مایع و سازه
تعداد مقالات: 5
1. تاثیر پارامتر های هندسی بر کمانش الاستوپلاستیک مخازن فلزی استوانه‌ایی زمینی با درنظر گرفتن اندرکنش سازه و سیال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 خرداد 1397

احمد تاجداران؛ محمدحسن صداق


2. بررسی احتمالاتی تاثیر تراز مخزن بر عملکرد لرزه‌ای سد بتنی وزنی با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 تیر 1397

مجید پاسبانی خیاوی؛ آرش قائد رحمتی


3. محاسبه شکل مدهای سیستم سازه – سیال به روش تکرار زیرفضا با انتقال تهاجمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آذر 1397

سید اصغر ارجمندی؛ ساعد رضایی


4. تاثیر مؤلفه قائم زلزله بر تلاطم و لنگر پایه مخازن هوایی مخروطی به کمک روش های عددی و آزمایشگاهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مرداد 1399

خسرو حسینی؛ سروش حیدری کمررودی؛ سید محمود حسینی