موضوعات = روش های عددی در مهندسی سازه
تعداد مقالات: 23
1. روش تشخیص خرابی نوین با استفاده از تغییرات در شکل حالت انحنای مودی با وجود نویز برداشت اطلاعات و آسیب های جزئی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 شهریور 1397

مسعود ذبیحی سامانی؛ محمد قانونی بقا


2. بررسی بارکمانش ارتجاعی ستون های یکنواخت و غیریکنواخت تحت بار محوری غیریکنواخت با استفاده از روش اجزای محدود

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اردیبهشت 1398

مسعود محمودآبادی؛ سیدمحمدرضا حسنی؛ رضا اکبری


3. بررسی چندفیزیکی سازه های محوری به روش پری دینامیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 بهمن 1397

اصغر امانی؛ فرهاد صادق مغانلو


4. تحلیل ناپایداری الاستیک و ارتعاش آزاد تیر تیموشنکو ساخته ‌شده از مواد مدرج تابعی با مقطع متغیر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 دی 1397

معصومه سلطانی؛ بهروز عسگریان؛ وحید جعفری دلیگانی


5. تحلیل مودال تیرهای بتن آرمه دارای ترک با استفاده از یک تکنیک جدید مبتنی بر روش اجزای محدود

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آذر 1397

علی علی جانی؛ مرتضی خمامی ابدی؛ جواد رزاقی


6. ایده‌ی نوآورانه به منظور افزایش ظرفیت باربری و شکل پذیری ستون‌های بتن مسلح با استفاده از آرماتورهای مارپیچ مستطیلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 شهریور 1397

محمد دادک؛ مجتبی لبیب زاده


7. بررسی اثر اندرکنش قاب و دیوار برشی فولادی شیاردار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 تیر 1397

احمد نظیفی؛ هاشم شریعتمدار


8. تحلیل شاخص خسارت دیوار برشی فولادی به روش بارافزون و مقایسه با قاب خمشی فولادی ویژه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 تیر 1397

قاسم پاچیده؛ مجید قلهکی؛ امیر ساعدی داریان


9. ارزیابی عددی رفتار شکست تیرهای شکافدار بتنی مقاوم شده با ورق CFRP

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1397

منیره سنگی؛ جواد واثقی امیری؛ غلامرضا عبداله زاده؛ مهدی دهستانی


10. ارائه روش جدید محاسبه ضخامت ورق معادل جهت طراحی دیوارهای برشی فولادی دارای سخت‌کننده با استفاده از مدل اندر کنش ورق و قاب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 فروردین 1397

مجید قلهکی؛ امید رضائی فر؛ فرزانه احمدنژاد


11. ارزیابی عملکرد توابع چندجمله‌یی متعامد مُفسر مرزی در مقایسه باروش اجزاء محدود در تحلیل صفحات نازک مستطیلی دارای بازشو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اردیبهشت 1397

علی نیکخو؛ میلاد رهبر دهقان؛ علی فرازنده


13. به فرمان آوری قاب های دو بعدی با شبکه ی عصبی سازگارشونده

دوره 6، شماره ویژه 2، تابستان 1398، صفحه 191-210

محمد رضایی پژند؛ مهدی پاینده ثانی


14. ارائه روشی جهت پیش‌بینی اسلامپ بتن مبتنی بر مدل نروفازی تطبیقی

دوره 6، شماره ویژه 1، تابستان 1398، صفحه 127-140

میثم عفتی؛ پونه شاه ملک پور


15. بررسی عملکرد الگوریتم فراکاوشی ژنتیک پارتو نیچ در ارزیابی آسیب سازه ها

دوره 5، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 179-194

میلاد جهانگیری؛ بهروز احمدی ندوشن


18. تعیین پارامترهای مدل رفتاری مواد الاستومری با استفاده از آزمایشات کشش تک محوره

دوره 5، شماره ویژه 2، تابستان 1397، صفحه 65-81

عماد صارمی؛ حمید توپچی نژاد