موضوعات = مهندسی سازه و زلزله
1. بررسی اثر سخت کننده قائم در اتصالات صلب شکاف‌دار تحت بارهای چرخه‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 فروردین 1397

حمید میرشکار؛ سید روح الله موسوی


2. بررسی ضخامت ورق پوششی ضربدری و عرض آن در تقویت دیوار برشی فولادی تحت بار لرزه ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اسفند 1396

محمود سراجی؛ داریا دهقانفرد؛ محمدرضا فرودی جهرمی


3. بررسی تاثیر عدم قطعیت پارامترهای مدل ایبار-مدینا-کراوینکلر بر ظرفیت فروریزش لرزه ای قابهای خمشی فولادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اسفند 1396

کوروش مهدی زاده؛ عباس کرم الدین


4. بررسی آزمایشگاهی اتصالات خارجی تیربه ستون بتن مسلح با میلگردهای فولادی و آلیاژهای حافظه دار شکلی تحت تاثیربارهای چرخه ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 فروردین 1397

حسین رضایی آذریانی؛ محمدرضا اصفهانی؛ هاشم شریعتمدار


5. ارزیابی اثر مؤلفه افقی و قائم زلزله بر عملکرد لرزه ای قاب خمشی سوله های با دهانه عریض مستقر بر بسترصلب و انعطاف پذیر بکمک تحلیل IDA

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اسفند 1396

محمد ملکی زاده؛ علی اکبر پیراسته؛ نوید سیاه پلو


6. بررسی اثر فاصله ورق پوششی ضربدری تا دیوار برشی فولادی و ورق های اتصال دهنده آن تحت بار لرزه ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اسفند 1396

محمود سراجی؛ داریا دهقانفرد؛ محمدرضا فرودی جهرمی


7. نسبت تغییرمکان غیرالاستیک سازه‌های دارای حرکت گهواره‌ای در زلزله‌های حوزه دور و نزدیک به گسل پالس‌گونه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 شهریور 1396

نوید رهگذر؛ عبدالرضا سروقدمقدم


8. ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای دیوارهای برشی فولادی موج دار با استفاده از منحنی های شکنندگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 آذر 1396

سید سعید عسکریانی؛ فرزاد شهابیان


9. مطالعه پارامتریک رفتار دینامیکی مخازن ذخیره مایعات تحت تحریکات پالس‌گونه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 بهمن 1396

سامان باقری؛ حسین حیاتی‌راد


10. بررسی عملکرد لرزه‌ای غیرخطی سازه‌های بتن مسلح دوبلکسی به روش طیف ظرفیت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آذر 1396

علی کارگران؛ علی خیرالدین


11. ارزیابی تاثیر ضریب نامعینی بر روی عملکرد لرزه ای ساختمان های قاب خمشی بتنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1396

امین قنادی اصل؛ سعید مرتضوی


12. تاثیر مدت زمان حرکت قوی زمین بر ضربه بین دو سازه قاب خمشی فولادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 دی 1396

جواد واثقی امیری؛ سید ابوالفضل ناصری


13. محاسبه زمان تناوب اصلی قاب دیوار برشی فولادی کامپوزیت و بررسی اثر دهانه و ضخامت پوشش بتن بر آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مرداد 1398

مجید قمری؛ مجید قلهکی


14. بررسی تاثیر مقاومت فشاری بتن در عملکرد محوری ستون‌های دوجداره فولادی پرشده با بتن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مرداد 1398

وسام کلمی زاده؛ حمید صابری؛ امیر مختاری؛ وحید صابری


15. ارزیابی پاسخ لرزه ای سازه های نامنظم در پلان با استفاده از ترکیب جداگرهای لاستیکی هسته سربی و اصطکاکی پاندولی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 مرداد 1398

محمودرضا شیراوند؛ حسام کتابداری


16. بررسی رفتار لرزه‌ای قاب‌های مهاربندی کمانش تاب نامتقارن مجهز به ستون همبند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 تیر 1398

نادر هویدایی؛ نوید احمدی


17. محاسبه ضریب رفتار سیستم های دیوار برشی مرکب با جفت ورق فولادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آبان 1396

حامد رحمن شکرگزار؛ امین قنادی اصل؛ هاشم امیدی


18. مقایسه رفتار قاب‌‌های خمشی مرکب (RCS) و فولادی تحت زلزله‌های حوزه نزدیک گسل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 خرداد 1396

فرشته خراسانی؛ محسن گرامی؛ علی خیرالدین


19. ارزیابی تأثیر اعمال هم‌زمان مؤلفه افقی و قائم زلزله بر رفتار لرزه‌ای سازه‌های قاب خمشی فولادی با استفاده از تحلیل دینامیکی افزایشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 دی 1396

مهرداد طالب زاده زاویه؛ حمید صابری؛ وحید صابری؛ امین مشتاق


20. رفتار لرزه‌ای ساختمان‌های بتنی قالب‌تونلی با توزیع غیریکنواخت جرم در ارتفاع

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مرداد 1396

سید بهرام بهشتی اول؛ عبدالرضا سروقدمقدم؛ وحید محسنیان


21. مطالعه پارامتریک عملکرد لرزه ای پایه پل های فولادی تقویت شده با اتصال مرکب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 آذر 1396

روح اله راه نورد؛ مازیار تقی خواجه؛ اکبر حسنی پور؛ نوید سیاهپلو


22. ارزیابی اثرات برش تیرها و ستون‌ها بر عملکرد لرزه‌ای سازههای بتن مسلح

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 آذر 1396

میثم امیدعلیزاده؛ مهدی نعمت زاده؛ جواد شایانفر


23. بررسی پاسخ مهاربندهای هم محور مجهز شده با فیوز موضعی مقید شده جانبی تحت بارگذاری سیکلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مرداد 1398

علی کچوئی


24. پایش سلامت ارزان قیمت پل های کابلی با استفاده از تبدیل موجک فشرده و آنالیز مولفه های اصلی غیرخطی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آبان 1396

احسان درویشان


25. تأثیر پدیده ی خستگی کم چرخه بر روی قاب های خمشی فولادی با اتصالات صلب از پیش تأیید شده ی فلنجی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اردیبهشت 1397

محسن گرامی؛ امیرحسین زارعی؛ محسن قادری