موضوعات = مدیریت پروژه و ساخت
تعداد مقالات: 45
1. بررسی و اولویت بندی موانع و چالش های مدیریت ریسک در پروژه های ساختمانی به روش مشارکت دولتی - خصوصی با استفاده از FMEA فازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 خرداد 1398

علی پروری؛ بهزاد رستمی


2. شناسایی و تبیین عوامل موثر بر پیچیدگی محیطی پروژه‌های مشارکت عمومی خصوصی مطالعه موردی: قراردادهای مشارکت آزادراهی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 خرداد 1398

سید محمد مهدی میرمعزی؛ محمد حسین صبحیه


3. ارائه یک مدل مدیریت بحران برای طراحی ابنیه امدادی بر اساس BIM و روش AHP

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1398

سودابه والی زاده؛ علی پروری


4. الگوی سنجش ریسک پذیری و ریسک گریزی عوامل موثر بر درآمدهای پایدار شهرداری به منظور مدیریت بهینه پروژه های عمرانی(مطالعه موردی: شهرداری کرج)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مرداد 1398

محمد جواد کاظمینی؛ سید احسان شیرنگی؛ مهدی بغدادی


5. مدیریت بهینه سازی مصرف انرژی با رویکرد ساختمان انرژی صفر با استفاده از روش فازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اسفند 1398

محمد جواد کاظمینی؛ عباس تاج الدینی؛ مجتبی حکیمی


6. ارزیابی مکانیزم‌های حمایت‌ دولت از بخش خصوصی در مواجهه با ریسک درآمد در پروژه‌های راه مشارکت عمومی-خصوصی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اسفند 1398

آیدا رحیمی گلخندان؛ محمود گلابچی


7. انتخاب پیمانکار عمرانی با استفاده از روش سوارا و کوپراس: مطالعه موردی شرکت زاگرس جنوبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 فروردین 1399

علیرضا والی پور؛ مهدی جمالی


8. انتخاب بهینه پروژه‌های ساخت با استفاده از روش‌های بهترین-بدترین، ویکور و برنامه‌ریزی ریاضی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اردیبهشت 1399

محمدجواد طاهری امیری؛ میلاد همتیان؛ آرمان اصغری


9. یک روش تلفیقی بهینه با استفاده از روش های تصمیم گیری چند معیاره جدید جهت رتبه بندی موقعیت های تسهیلات کارگاهی در پروژهای ساخت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اردیبهشت 1399

عبدالرسول پرهیزگارشریف؛ علیرضا لرک؛ عبدالرسول تلوری


11. تحلیل شبکه روابط رسمی و غیررسمی در صنعت ساخت و ساز جهت ارتقاء ایمنی پروژه با رویکرد تحلیل شبکه اجتماعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 تیر 1399

حمیدرضا عباسیان جهرمی؛ علی اعتمادی؛ بابک امین نژاد


12. طراحی مدل ارزیابی ریسک مالی پروژه‌های راه‌سازی ایران درروش تأمین مالی "مشارکت عمومی – خصوصی"

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مرداد 1399

محمدرضا جعفریان؛ عبداله اردشیر؛ افشین بویاغچی فیروزی


13. پیاده سازی چهارچوب استاندارد مدیریت دعاوی در پروژه های سدلاستیکی با قراردادهای فهرست بهایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مرداد 1399

نیما امانی؛ مازیار درفشی


14. مدیریت راهبردهای عملیاتی جهت استاندارد سازی تصمیمات پیمانکاران در پروژه‌های ساخت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مهر 1399

نیما امانی؛ میثم علیپور


15. بهبود فرآیند مدیریت پلهای بتنی جاده ای از طریق تعیین کارایی آنها با استفاده از روش تحلیلی پوششی داده هاDEA (مطالعه موردی استان زنجان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مهر 1399

پوریا رشوند؛ علی دلنواز؛ علی مدقالچی


16. ارزیابی آزمایشگاهی کاربرد سرباره کارخانه فولاد اهواز در تثبیت بستر مسیر شرق پل ششم اهواز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 آبان 1399

سیدفتح اله ساجدی؛ محسن احمدی


18. ارائه‌ مدل ساختاری تاثیر عوامل سازمانی بر عوامل جو ایمنی زمینه‌ساز ایمنی رفتاری کارکنان پروژه‌های عمرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 دی 1399

علی پروری؛ بهاره قربان نژاد


19. اولویت‌بندی عوامل افزایش ریسک ایمنی در پروژه‌های ساخت نیروگاه‌های حرارتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1399

علی پروری؛ رضا گودرزی


20. استفاده از روش های جستجو به منظور تلفیق سه مفهوم توسعه پایدار، ساخت و ساز ناب و مدلسازی اطلاعات ساختمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 فروردین 1400

حمیدرضا عباسیان جهرمی؛ مریم پورنقی کیکله؛ مهدی روانشادنیا


21. بهینه‌سازی زمان، هزینه و کیفیت در روش زنجیره بحرانی در شرایط چند پروژه-ای و محدودیت منابع با در نظرگیری تابع مطلوبیت

دوره 7، شماره ویژه 3، پاییز 1399

محمدجواد طاهری امیری؛ فرشیدرضا حقیقی؛ احسان اله اشتهاردیان؛ میلاد همتیان؛ رهام خالق نژاد


24. انتخاب مصالح نوین مناسب جهت اجرای دیوار غیرباربر در ساختمان‎ها به روش تحلیل سلسله مراتبی

دوره 7، شماره ویژه 2، تابستان 1399

مریم لطفی؛ محمد هادی علیزاده الیزئی؛ حسن احمدی


25. بررسی تاثیر سیستم مدیریت ساختمان و عایق سازی در کاهش مصرف انرژی با استفاده از تحلیل انرژی ساختمان های مسکونی

دوره 7، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 5-23

سمانه کاظمی پوران بدر؛ فرهاد دانشجو؛ علی معصومی حقیقی؛ محسنعلی شایانفر