موضوعات = مدیریت پروژه و ساخت
تعداد مقالات: 29
1. شناسایی و تبیین عوامل موثر بر پیچیدگی محیطی پروژه‌های مشارکت عمومی خصوصی مطالعه موردی: قراردادهای مشارکت آزادراهی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 خرداد 1398

سید محمد مهدی میرمعزی؛ محمد حسین صبحیه


2. ارائه یک مدل مدیریت بحران برای طراحی ابنیه امدادی بر اساس BIM و روش AHP

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1398

سودابه والی زاده؛ علی پروری


3. الگوی سنجش ریسک پذیری و ریسک گریزی عوامل موثر بر درآمدهای پایدار شهرداری به منظور مدیریت بهینه پروژه های عمرانی(مطالعه موردی: شهرداری کرج)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مرداد 1398

محمد جواد کاظمینی؛ سید احسان شیرنگی؛ مهدی بغدادی


4. ارائه روش حل دقیق و فراابتکاری برای مسئله کمینه سازی زمان تکمیل پروژه با در نظر گرفتن محدودیت بودجه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اردیبهشت 1397

ایرج مهدوی؛ میلاد همتیان؛ محمدجواد طاهری امیری؛ امید قناعت


5. ارزیابی و اولویت‌بندی ریسک‌های پروژه‌های BOT با استفاده از معادلات ساختاری و مدل یکپارچه فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی و TOPSIS فازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 خرداد 1397

سید مرتضی هاتفی؛ حسن محسنی


6. زمان‌بندی پروژه‌های ساخت با منابع محدود (MRCPSP) با در نظر گرفتن عدم قطعیت در مدت فعالیت‌ها و تأخیرات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 خرداد 1397

علی کاتبی؛ فریبرز الماسیان؛ پیمان همامی


8. ارزیابی ضوابط اجرایی روش طرح و ساخت صنعتی کشور ایران (مطالعه موردی قراردادهای صنعت نفت)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مرداد 1397

حسن احمدی؛ ماریه زنده دل


9. بررسی تاثیر سیستم مدیریت ساختمان و عایق سازی در کاهش مصرف انرژی با استفاده از تحلیل انرژی ساختمان های مسکونی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 مرداد 1397

فرهاد دانشجو؛ سمانه کاظمی پوران بدر؛ علی معصومی حقیقی؛ محسنعلی شایانفر


10. به کارگیری روش زنجیره بحرانی در مدیریت پروژه‌های خطی-تکراری نظیر راهسازی با در نظر گرفتن شرایط عدم قطعیت و ریسک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 شهریور 1397

محمدجواد طاهری امیری؛ فرشیدرضا حقیقی؛ احسان اله اشتهاردیان؛ میلاد همتیان؛ مائده جواهری بارفروشی


11. مدلسازی پویایی توسعه منابع انسانی در پروژه های ساخت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1397

سروش عباس پور؛ شاهین دبیریان


12. شناسایی و ارزیابی ریسک در پروژه های ساخت پتروشیمی در ایران؛ مطالعه موردی: هلدینگ پتروشیمی باختر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آذر 1397

محمد شریعتمداری؛ نسیم نهاوندی


13. انتخاب مصالح نوین مناسب جهت اجرای دیوار غیرباربر در ساختمان‎ها به روش تحلیل سلسله مراتبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 دی 1397

مریم لطفی؛ محمد هادی علیزاده الیزئی؛ حسن احمدی


14. بهینه‌سازی زمان، هزینه و کیفیت در روش زنجیره بحرانی در شرایط چند پروژه-ای و محدودیت منابع با در نظرگیری تابع مطلوبیت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 دی 1397

محمدجواد طاهری امیری؛ فرشیدرضا حقیقی؛ احسان اله اشتهاردیان؛ میلاد همتیان؛ رهام خالق نژاد


15. موانع تشریک مساعیِ مطلوب بخش دولتی و غیردولتی در پروژه های ساخت، بهره‌برداری و انتقالِ آزادراهی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 دی 1397

یوسف شهبازی رازلیقی؛ محمد حسین صبحیه؛ حسن دانائی فرد


16. بررسی و اولویت بندی موانع و چالش های مدیریت ریسک در پروژه های ساختمانی به روش مشارکت دولتی - خصوصی با استفاده از FMEA فازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 خرداد 1398

علی پروری؛ بهزاد رستمی


18. مروری بر عوامل موثر بر خواص مکانیکی بتن های بازیافتی

دوره 6، شماره ویژه 2، تابستان 1398، صفحه 25-44

سیدفتح اله ساجدی؛ حسن جلیلی فر


19. موازنه زمان-هزینه-کیفیت در روش زنجیره بحرانی با فعالیت‌های چندحالته با استفاده از الگوریتم چند هدفه ازدحام ذرات

دوره 6، شماره 1، تابستان 1398، صفحه 134-154

محمدجواد طاهری امیری؛ فرشیدرضا حقیقی؛ احسان اله اشتهاردیان؛ عزیر عابسی


20. پیاده سازی و استمرار ساخت ناب با استفاده از شبیه سازی پیشامد گسسته

دوره 5، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 93-111

شاهین دبیریان؛ سید روح الله قرشی


21. تعیین میزان تأثیر عوامل اتلاف هزینه در هزینه کل پروژه‌های ساخت آپارتمانهای مسکونی

دوره 5، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 207-219

مهدی محمدی قاضی محله؛ محمود گلابچی


23. منافع و چالش های به کارگیری روش طراحی و ساخت مجازی (VDC)

دوره 5، شماره ویژه 3، پاییز 1397، صفحه 139-152

نسیم دیده ور؛ سید مجتبی حسینعلی پور؛ امیرحسین محبی فر


24. کالبدشکافی منشأ دعاوی قراردادهای همسان خدمات مشاوره ایران و فیدیک

دوره 5، شماره ویژه 3، پاییز 1397، صفحه 16-36

مجید پرچمی جلال؛ ساناز فرشاد