موضوعات = سازه های جدار نازک
تعداد مقالات: 8
1. تحلیل کمانش استوانه‌های هیبرید کامپوزیت – فلز تحت فشار هیدرواستاتیک با انتهای بسته و شرایط مرزی گیردار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 تیر 1399

احمدرضا قاسمی؛ مهدی سلیمانی


2. طراحی بر اساس عملکرد پلاستیک دیوار برشی فولادی در قاب بتن‌آرمه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 خرداد 1398

حامد ولی زاده؛ مجید قلهکی


3. تحلیل تجربی ، تئوری و شبیه‌سازی‌ عددی ‌ورق‌های ‌فلزی ‌AL3105، st12، ck45 با لایه چینی متقابل تحت ضربه سقوط آزاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اسفند 1398

آرش بشیری؛ مجتبی حسینی؛ حسین حاتمی


4. پاسخ دینامیکی غیر‌خطی هندسی صفحه‌های هدفمند فلزی - سرامیکی تحت بار‌گذاری انفجار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 تیر 1397

رضا جمعه منظری؛ فرزاد شهابیان مقدم


5. طراحی ضربه گیر به کمک بررسی رفتار فروریزش محوری لوله های متقارن محوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مرداد 1397

سجاد آذرخش؛ علی‌رضا نظام‌آبادی


6. ارائه رابطه تحلیلی محاسبه مقاومت دیوارهای برشی فولادی مرکب به کمک نرم‌افزار ABAQUS

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 خرداد 1398

مجید قلهکی؛ امید رضائی فر؛ محمد صادق رحیمی خواه


7. تعیین ضریب رفتار دیوار برشی فولادی با ورق نازک به روش تحلیل دینامیکی افزاینده (IDA)

دوره 6، شماره ویژه 2، تابستان 1398، صفحه 211-224

مجید قلهکی؛ قاسم پاچیده؛ امید رضائی فر؛ سجاد قزوینی


8. ارزیابی ضریب رفتار قاب خمشی بتن آرمه دارای دیوار برشی فولادی با ورق نازک

دوره 6، شماره ویژه 1، تابستان 1398، صفحه 141-156

مجید قلهکی؛ علی خیرالدین؛ پریسا بابائی زاده