موضوعات = تحلیل، طراحی و اجرای سازه های ویژه
1. بررسی آزمایشگاهی و عددی رفتار ستون های مختلط نیمه مدفون تحت بار محوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 مهر 1396

مهدی عبادی جامخانه؛ محمد علی کافی؛ علی خیرالدین


2. طراحی آسانسور با مکانیزم حرکتی بال‌اسکرو جهت کاربرد در صنعت ساختمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آذر 1397

جواد راستی


3. ارائه روابطی تجربی برای تخمین فرکانس اصلی ارتعاش برج های تاریخی مصالح بنایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آذر 1397

محمدامیر نجفقلی پورحقیقی؛ حسین درویشی؛ سیدمهدی دهقان؛ محمودرضا ماهری


4. معرفی و بررسی اتصال جدید ستون طبقه انتقالی در ساختمان های ترکیبی در ارتفاع

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 خرداد 1398

فرزاد بحری؛ محمد علی کافی؛ علی خیرالدین