موضوعات = مهندسی پل
تعداد مقالات: 6
1. ارزیابی پل های استان مازندران با استفاده روش های تصمیم چند معیاره براساس خرابی‌های موجود

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 شهریور 1397

محمدجواد طاهری امیری؛ فرشیدرضا حقیقی؛ میلاد همتیان؛ مائده جواهری بارفروشی


2. ارزیابی لرزه ای پل‌های قوسی بتنی غیرمسلح راه‌آهن براساس مشخصات هندسی و مکانیکی آنها

دوره 5، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 184-202

عادل محمودی معظم؛ نعمت حسنی؛ مهدی یزدانی


4. بررسی اثر تحریک چند تکیه گاهی بر روی پاسخ لرزه ای پل های ترکه ای

دوره 4، شماره ویژه 1، تابستان 1396، صفحه 58-69

محمودرضا شیراوند؛ پارسا پروانه رو؛ سینا باقری


6. ارزیابی رفتار دینامیکی انواع پل های کابلی ایستا در برابر نیروی زلزله

دوره 3، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 58-72

علیرضا میرزا گل تبار روشن؛ جواد واثقی امیری؛ اویس دلاوریان عباس آبادی