کلیدواژه‌ها = تحلیل غیرخطی
تعداد مقالات: 10
1. تأثیر آزاد کردن اتصال ورق از ستون‌ها در دیوار برشی فولادی تحت بارگذاری‌های مختلف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 دی 1397

سید علی اصغر حسین زاده؛ علی کاظمی؛ محمد علی برخورداری؛ مهدی میرزایی


2. مطالعه آزمایشگاهی و عددی ابزار محدود کننده نیرو- سیستم لوله در لوله

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اردیبهشت 1399

جعفر قلعه جوقی؛ محمد رضا شیدایی؛ سعید تاریوردیلو


3. بررسی یک مدل پیشنهادی برای میراگر جرمی با سختی غیرخطی هندسی نرم‌شونده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آذر 1398

کریم بادامچی؛ محمد خلیل خلیلی؛ کیا بادامچی


4. تأثیر آرایش‌های مختلف میلگردهای عرضی بر رفتار ستون‌های بتنی در بارگذاری ناگهانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 فروردین 1398

غلامرضا نوری؛ علی معصومی؛ جمال برماه


5. تحلیل پوش‌آور بر اساس برش و پیچش مودال طبقات برای سازه‌های نامنظم در پلان تحت اثر تحریک دو جهته همزمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مهر 1398

کاظم شاکری؛ الهه خان سلطانی


6. بهسازی لرزه‌ای سد بتنی وزنی تقویت‌شده با حائل نگهدارنده آسفالتی

دوره 6، شماره ویژه 2، تابستان 1398، صفحه 127-148

امیر پیروزنیا؛ امیر جواد مرادلو


7. بررسی تطبیقی آیین نامه های متداول طراحی با دستورالعمل های بهسازی لرزه ای در ارزیابی عملکرد قاب های خمشی فولادی

دوره 6، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 21-38

محمدامیر نجفقلی پورحقیقی؛ محمدعلی هادیان فرد؛ شهریار ملک جمشیدی؛ سیدمهدی دهقان


9. تحلیل غیرخطی سدهای بتنی وزنی تحت حرکت نرمال ریزگسل ساختگاه

دوره 3، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 133-155

مهدی علیجانی اردشیر؛ بهرام نوایی نیا؛ محمدتقی احمدی


10. ارزیابی لرزه‌ای و انتخاب جانمایی بهینه میراگر اصطکاکی سیلندری در سازه‌های فلزی

دوره 2، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 18-30

حمید میرزائی‌فرد؛ مسعود میرطاهری