کلیدواژه‌ها = اتلاف انرژی
1. بررسی آزمایشگاهی و عددی میراگر لوله‌ای جدید دوسطحی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 خرداد 1398

الهام مودب؛ حسین تیزهوش