کلیدواژه‌ها = دال
تعداد مقالات: 2
1. بررسی خواص تازه و سخت شده بتن خود تراکم الیافی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 تیر 1397

ساسان معتقد؛ مهدی قبادی؛ محبوبه میرزایی علی آبادی؛ یدالله غرایبی