کلیدواژه‌ها = زلزله
تعداد مقالات: 16
1. تحلیل خطرپذیری کیفی ساختمانهای منتخب موجود در شهرکرد مطابق ضوابط HAZUS بر مبنای منطق فازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 دی 1399

10.22065/jsce.2021.257341.2292

مهران کوهی کمالی؛ غلامرضا قدرتی امیری


3. آسیب‌پذیری و مدیریت بحران شهر بابل تحت اثر زلزله با استفاده از نرم افزار ArcGIS

دوره 7، شماره 4، زمستان 1399

10.22065/jsce.2018.121510.1491

محمدجواد طاهری امیری؛ غلامرضا عبداله زاده؛ مائده جواهری بارفروشی؛ فرشیدرضا حقیقی


6. تأثیر آزاد کردن اتصال ورق از ستون‌ها در دیوار برشی فولادی تحت بارگذاری‌های مختلف

دوره 7، شماره ویژه 2، تابستان 1399

10.22065/jsce.2019.145512.1652

سید علی اصغر حسین زاده؛ علی کاظمی؛ محمد علی برخورداری؛ مهدی میرزایی


7. مقایسه عملکرد سازه دارای قاب مهاربندی شورون با قاب مهاربندی زیپر

دوره 7، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 151-162

10.22065/jsce.2018.119808.1472

الهام پاکباز؛ محسن گرامی؛ مهرسا میرزاحسینی


8. تأثیر تغییرات طولی ساختار خاک در رفتار لرزه ای لوله های مدفون

دوره 6، شماره 4، پاییز و زمستان 1398، صفحه 23-37

10.22065/jsce.2018.108454.1391

فرناز فدایی؛ نعمت حسنی؛ حمید صفاری


12. ارزیابی خطر پذیری لرزه‏ ای شهر مشهد

دوره 5، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 128-150

10.22065/jsce.2017.81346.1132

سید علی رضویان امرئی؛ رامین جعفری؛ فرزام علیدوست ابدی خواه


14. بررسی اثر تحریک چند تکیه گاهی بر روی پاسخ لرزه ای پل های ترکه ای

دوره 4، شماره ویژه 1، مرداد 1396، صفحه 58-69

10.22065/jsce.2017.87901.1216

محمودرضا شیراوند؛ پارسا پروانه رو؛ سینا باقری


15. آسیب پذیری لرزه ای شهر یزد

دوره 3، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 5-13

وحید رشیدی نیا؛ سید علی رضویان امرئی؛ غلامرضا قدرتی امیری


16. ارزیابی خطرپذیری لرزه ای شهرکرد

دوره 1، شماره 1، اسفند 1393، صفحه 19-26

سید علی رضویان امرئی؛ غلامرضا قدرتی امیری؛ صفدر زینلی راستابی