کلیدواژه‌ها = مشارکت بخش دولتی و غیردولتی؛ تشریک مساعی؛ ساخت
تعداد مقالات: 1
1. موانع تشریک مساعیِ مطلوب بخش دولتی و غیردولتی در پروژه های ساخت، بهره‌برداری و انتقالِ آزادراهی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 دی 1397

یوسف شهبازی رازلیقی؛ محمد حسین صبحیه؛ حسن دانائی فرد