کلیدواژه‌ها = جذب آب
1. تأثیر افزودنی میکروسیلیس بر روی مقاومت فشاری و جذب آب بتن سبک سازه‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آبان 1396

شمسا بصیرت؛ محسن عمرانی؛ بابک بهفروز


2. تاثیر مقاومت و جذب آب صخره بر مقاومت فشاری بتن

دوره 5، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 151-161

رضوان ولی بیگی؛ محمود نادری


3. مطالعه تاثیر نوع سنگدانه بر مقاومت و نفوذپذیری بتن

دوره 5، شماره 1، بهار 1397، صفحه 109-126

محمود نادری؛ رضوان ولی بیگی؛ سید محمد میر صفی