کلیدواژه‌ها = مهندسی و مدیریت ساخت
تعداد مقالات: 1
1. ارائه روش حل دقیق و فراابتکاری برای مسئله کمینه سازی زمان تکمیل پروژه با در نظر گرفتن محدودیت بودجه

دوره 6، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 41-56

ایرج مهدوی؛ میلاد همتیان؛ محمدجواد طاهری امیری؛ امید قناعت