کلیدواژه‌ها = بار بهره برداری
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر نانورس بر دوام تیرهای بتن مسلح تحت بارهای بهره‌برداری و تهاجم کلراید

دوره 6، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 103-118

طالب رودیان؛ حمید رحمانی؛ شهاب الدین حاتمی