کلیدواژه‌ها = اتصال همراه با میراگر شکافدار
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عملکرد میراگر شکافدار و تیر با سطح مقطع کاهش یافته تحت بارگذاری چرخه‌ای

دوره 6، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 209-222

مسعود ذبیحی سامانی؛ محمدحسین عابدابراهیمی؛ پیام طریقی