کلیدواژه‌ها = تحلیل استاتیکی غیرخطی
تعداد مقالات: 14
1. اثرات مدل سازی مفاصل پلاستیک اتصالات صلب بر مقاومت خرابی پیشرونده قاب های خمشی فولادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 خرداد 1398

محمد سقای صاحب الزمان؛ محمد رضا شیدایی؛ علیرضا سلماسی


2. بررسی عددی رفتار لرزه ای قابهای خمشی فولادی با میانقاب بنایی هیبریدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آذر 1397

محمودرضا شیراوند؛ سروش سیفی بوشهری


3. بررسی تحلیلی رفتارغیرخطی قاب‌های بتن مسلح کامپوزیتی الیافی توانمند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مهر 1397

محمد حسین ثقفی؛ علی گل افشار؛ سروش صفاخواه


4. اثر نشست تفاضلی فزاینده در زیر ستون ها بر رفتار یک قاب بتنی با لحاظ نمودن شرایط تکیه گاهی متفاوت

دوره 6، شماره ویژه 1، تابستان 1398، صفحه 173-186

علیرضا پاچناری؛ الهه پیراینده؛ زهرا پاچناری


5. محاسبه ضریب رفتار سیستم های دیوار برشی مرکب با جفت ورق فولادی

دوره 5، شماره ویژه 4، زمستان 1397، صفحه 140-155

حامد رحمن شکرگزار؛ امین قنادی اصل؛ هاشم امیدی


6. اثرات خوردگی بر عملکرد لرزه‌ای قاب‌های خمشی بتن‌آرمه

دوره 5، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 146-159

محسنعلی شایانفر؛ حمید رضا ساوج؛ محمد قانونی بقا؛ علی خدام


8. ارزیابی لرزه ای پل‌های قوسی بتنی غیرمسلح راه‌آهن براساس مشخصات هندسی و مکانیکی آنها

دوره 5، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 184-202

عادل محمودی معظم؛ نعمت حسنی؛ مهدی یزدانی


9. ارزیابی عملکرد لرزه‌ای دیوارهای بنایی مسلح شده با المان‌های چوبی

دوره 5، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 113-133

مرضیه محمدی نیکو؛ امیرهوشنگ اخویسی


11. ارزیابی رفتار دیوارهای برشی مرکب (مطالعات پارامتریک)

دوره 4، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 55-67

علی نیکخو؛ مهدی رنجبر گل؛ رحمان جعفری


13. اضافه مقاومت قاب‌های مهاربندی واگرای فولادی طراحی شده بر مبنای تغییرمکان

دوره 2، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 48-61

سینا فراهانی؛ امین محب‌خواه


14. کاربرد بادبندکمانش ناپذیر و دیوار برشی در مقاوم سازی ساختمان بتنی موجود

دوره 2، شماره 1، بهار 1394، صفحه 67-81

مهدی ایزدی؛ محمد ایزدی؛ عباس اکبرپور نیک قلب