نویسنده = محمدرضا اصفهانی
تعداد مقالات: 5
4. کاربرد روش‏های تشخیص آماری الگو در شناسایی خرابی سازه‌ها در شرایط پیرامونی متفاوت

دوره 6، شماره 1، تابستان 1398، صفحه 85-97

فهیمه جلالی فر؛ محمدرضا اصفهانی؛ فرزاد شهابیان مقدم


5. رابطه‌سازی کرنش کامپوزیت‌های نوین الیافی در آزمون‌های خمشی

دوره 5، شماره ویژه 3، پاییز 1397، صفحه 92-107

هاشم جهانگیر؛ محمدرضا اصفهانی