نویسنده = رضا تاری نژاد
تعداد مقالات: 4
1. ارزیابی رفتار دینامیکی مخازن استوانه‌ای فولادی تحت اثر زلزله های دور و نزدیک گسل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اسفند 1398

رضا تاری نژاد؛ عزیزه حسین جانی


2. توسعه تابع ارتباط روی ساختگاه برای تولید شتاب های غیر یکنواخت تکیه گاهی با استفاده از روش ارتعاش تصافی

دوره 7، شماره ویژه 4، زمستان 1399

محسن ایثاری؛ رضا تاری نژاد؛ عبداله سهرابی بیدار


3. تولید شتابهای غیر یکنواخت تکیه گاهی با استفاده از یک شتاب نگاشت ثبت شده بر روی ساختگاه

دوره 7، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 193-213

محسن ایثاری؛ رضا تاری نژاد؛ عبداله سهرابی بیدار؛ سید امیر علوی


4. ارزیابی پاسخ لرزه ای سد بتنی دو قوسی تحت تحریک غیر یکنواخت تکیه گاهی با استفاده از روش ارتعاش تصادفی

دوره 7، شماره 1، بهار 1399، صفحه 186-198

رضا تاری نژاد؛ حامد نوری ناورود؛ رامتین صبح خیز؛ محسن ایثاری؛ حامد محجوب