نویسنده = مسعود محمودآبادی
تعداد مقالات: 6
1. بررسی بارکمانش ارتجاعی ستون های یکنواخت و غیریکنواخت تحت بار محوری غیریکنواخت با استفاده از روش اجزای محدود

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اردیبهشت 1398

مسعود محمودآبادی؛ سیدمحمدرضا حسنی؛ رضا اکبری


2. بررسی رفتار لرزه ای مخازن بیضوی رو زمینی چهارقلو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مهر 1399

رضا لطفی؛ مسعود محمودآبادی؛ احسان دهقانی


4. تحلیل تقریبی سازه های بلند لوله قابی در برابر بارهای جانبی سهمی شکل استاتیکی

دوره 7، شماره ویژه 1، بهار 1399

مسعود محمودآبادی؛ سیدمحمدرضا حسنی؛ محمد ضائفی


6. بررسی نقش شرایط مرزی متفاوت در کمانش ستون های واقع بر بستر الاستیک

دوره 5، شماره 1، بهار 1397، صفحه 143-156

سیدمحمدرضا حسنی؛ مسعود محمودآبادی؛ رسول دانایی