نویسنده = یونس نوری
تعداد مقالات: 1
1. رفتار پوسته‌های استوانه‌ای مرکب چند لایه در برابر بارهای انفجاری

دوره 4، شماره ویژه 1، تابستان 1396، صفحه 26-34

امیر اسماعیل خسروی؛ فرزاد شهابیان مقدم؛ یونس نوری