نویسنده = شاهین دبیریان
تعداد مقالات: 2
1. مدلسازی پویایی توسعه منابع انسانی در پروژه های ساخت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1397

سروش عباس پور؛ شاهین دبیریان


2. پیاده سازی و استمرار ساخت ناب با استفاده از شبیه سازی پیشامد گسسته

دوره 5، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 93-111

شاهین دبیریان؛ سید روح الله قرشی