نویسنده = شاهین دبیریان
1. مدلسازی پویایی توسعه منابع انسانی در پروژه های ساخت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1397

سروش عباس پور؛ شاهین دبیریان


2. پیاده سازی و استمرار ساخت ناب با استفاده از شبیه سازی پیشامد گسسته

دوره 5، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 93-111

شاهین دبیریان؛ سید روح الله قرشی