نویسنده = موسی مظلوم
تعداد مقالات: 2
1. بررسی عددی تیر‌های بتنی دارای خاموت دورپیچ مستطیلی تحت بارگذاری پیچشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 دی 1396

موسی مظلوم؛ حامد کاظمی


2. مقاوم‌سازی تیرهای بتنی توسط الیاف پلیمری شیشه‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 تیر 1397

موسی مظلوم؛ مرتضی مهروند؛ عظیم سواری پور