نویسنده = ابوالفضل حسنی
تعداد مقالات: 1
1. ارائه مدل تجربی تاثیر تغییرات ابعاد نمونه بتنی مسلح به الیاف ماکروسینتتیک بر انرژی شکست

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مرداد 1397

ابوالفضل حسنی؛ محمد دانشفر