نویسنده = بهزاد طهمورسی
تعداد مقالات: 3
1. تاثیرالیاف مختلف بر ترک های انقباضی سنین اولیه و مقاومت مکانیکی بتن پر مقاومت

دوره 5، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 145-159

علی صدر ممتازی؛ بهزاد طهمورسی؛ اشکان سرادار


2. رفتار مکانیکی پوسته های استوانه ای جدار نازک کامپوزیت سیمانی مسلح به الیاف تحت بارگذاری داخلی یکنواخت

دوره 5، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 172-187

سید حسین قاسم زاده موسوی نژاد؛ اشکان سرادار؛ بهزاد طهمورسی


3. بررسی مرز سنگدانه- خمیر سیمان در بتن های حاوی دوده سیلیسی و خاکستربادی

دوره 4، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 136-154

علی صدر ممتازی؛ بهزاد طهمورسی