نویسنده = عبدالرضا سروقدمقدم
1. رفتار لرزه‌ای ساختمان‌های بتنی قالب‌تونلی با توزیع غیریکنواخت جرم در ارتفاع

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مرداد 1396

سید بهرام بهشتی اول؛ عبدالرضا سروقدمقدم؛ وحید محسنیان


2. نسبت تغییرمکان غیرالاستیک سازه‌های دارای حرکت گهواره‌ای در زلزله‌های حوزه دور و نزدیک به گسل پالس‌گونه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 شهریور 1396

نوید رهگذر؛ عبدالرضا سروقدمقدم


3. پیشنهاد ضرایب طراحی لرزه‌ای برای قاب فولادی مهاربندی دارای حرکت گهواره‌ای

دوره 5، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 23-40

نوید رهگذر؛ عبدالرضا سروقدمقدم