نویسنده = محمود گلابچی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تأثیر نما بر پاسخ لرزه ای ساختمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مهر 1397

اعظم جعفری؛ محمود گلابچی؛ سید محمود حسینی


2. تعیین میزان تأثیر عوامل اتلاف هزینه در هزینه کل پروژه‌های ساخت آپارتمانهای مسکونی

دوره 5، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 207-219

مهدی محمدی قاضی محله؛ محمود گلابچی