نویسنده = محمود میری
تعداد مقالات: 2
1. بررسی امکان استفاده از لوماشل به عنوان جایگزین مصالح سنگی در ساخت بتن غلتکی

دوره 5، شماره ویژه 4، زمستان 1397، صفحه 176-192

محمود میری؛ علی اصغر وطنی اسکوئی؛ ایمان عبیری


2. بررسی تأثیر نوع روکش میلگرد بر میزان خوردگی آن در بتن خود متراکم

دوره 4، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 172-185

مهدی اژدری مقدم؛ محمود میری؛ محسن ریگی