نویسنده = علی معصومی
تعداد مقالات: 3
1. مطالعه اثرات جهت‌داری در رفتار لرزه‌ای اسکلت‌های ترکیبی دارای پیکربندی مهاربندی واگرا با دستک سخت کننده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مرداد 1397

سعید کیایی نژاد؛ افشین مشکوه الدینی؛ علی معصومی


2. تأثیر آرایش‌های مختلف میلگردهای عرضی بر رفتار ستون‌های بتنی در بارگذاری ناگهانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 فروردین 1398

غلامرضا نوری؛ علی معصومی؛ جمال برماه


3. ارزیابی آزمایشگاهی رفتار غیرخطی دیوارهای بنایی غیر مسلح مقاوم‌سازی شده به روش تسلیح مغزه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اردیبهشت 1399

علی شهری؛ علی معصومی؛ مسعود سلطانی محمدی؛ پیمان همامی