نویسنده = سید امیرحسین هاشمی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی منحنی های شکنندگی در قاب های مهاربندی شورون و قطری با میراگر ویسکوز با استفاده از شتاب نگاشتهای مقیاس شده توسط یک الگوریتم فراابتکاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 بهمن 1397

داود صداقت شایگان؛ علیرضا لرک؛ سید امیرحسین هاشمی


2. مطالعه سهم تاثیر مصالح بنایی، شبکه آرماتور و لایه بتنی در سطوح مختلف تغییرشکل چرخه ای دیوار بنایی مسلح شده با شاتکریت

دوره 5، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 22-39

الهه السادات هاشمی؛ عبدالرضا سروقدمقدم؛ نادر خواجه احمد عطاری؛ سید امیرحسین هاشمی