نویسنده = محمد کاظم شربتدار
1. بررسی رفتار لرزه ای و مشخصات مفاصل سازه ای تیرها و قاب‌های کامپوزیت سیمانی مسلح توانمند HPFRCC

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آذر 1397

محمد کاظم شربتدار؛ زکیه سادات شریعت پناهی


2. بررسی آزمایشگاهی رفتار خمشی و شکل‌پذیری تیرهای دو دهانه بتن مسلح با جایگزینی کامپوزیت سیمانی الیافی توانمند (HPFRCC)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آذر 1397

رامین احسانی؛ محمد کاظم شربتدار؛ علی خیرالدین


3. ارزیابی آزمایشگاهی قاب های بتن آرمه آسیب دیده تقویت شده در نواحی بحرانی با ورق های کامپوزیتی مسلح پلیمری CFRP

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 شهریور 1396

علی خیرالدین؛ محمد کاظم شربتدار؛ علی اشعاری


4. ارزیابی تأثیر تقویت ساختمان های بتن مسلح چند طبقه با FRP بر خواص عملکرد لرزه ای دینامیکی سازه‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1396

محمد کاظم شربتدار؛ حکیمه پارسا


5. بررسی آزمایشگاهی رفتار دال های بتن آرمه دوطرفه تقویت شده با روکش های پیش ساخته کامپوزیت سیمانی الیافی توانمند (HPFRCC)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 تیر 1397

محمد مهدی فلاح بافقی؛ محمد کاظم شربتدار؛ علی خیرالدین


7. بررسی اتصال خمشی ترکیبی نوین تحت بارگذاری چرخه ای و اثر آن در قاب مرکب یک طبقه

دوره 4، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 85-105

آزاده حقیقت؛ نعمت الله حیدریان؛ محمد کاظم شربتدار


8. تشخیص الگوی آسیب دیوارهای برشی بتن‌آرمه با استفاده از تبدیل‌های ریاضیاتی

دوره 3، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 79-96

حسین نادرپور؛ محمد کاظم شربتدار؛ فاطمه خادمیان